Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Exempel på användning av linest-funktioner

Funktioner av typen linest används för att hitta värden associerade med analys av linjär regression. I det här avsnittet beskrivs hur du kan bygga visualiseringar med hjälp av sticksprovsdata för att hitta värdena för linest-funktionerna som finns i Qlik Sense. linest-funktionerna kan användas i dataladdningsskriptet och diagramuttryck.

Se de individuella avsnitten för linest-diagram- och skriptfunktionerna för beskrivningar av syntax och argument.

Uttryck för data och skript används i exemplen

Ladda följande inline-data och skriptuttryck i skriptredigeraren för linest()-exemplen nedan.

T1: LOAD *, 1 as Grp; LOAD * inline [ X|Y 1|0 2|1 3|3 4|8 5|14 6|20 7|0 8|50 9|25 10|60 11|38 12|19 13|26 14|143 15|98 16|27 17|59 18|78 19|158 20|279 ] (delimiter is '|'); 			 R1: LOAD  Grp, linest_B(Y,X) as Linest_B, linest_DF(Y,X) as Linest_DF, linest_F(Y,X) as Linest_F, linest_M(Y,X) as Linest_M, linest_R2(Y,X) as Linest_R2, linest_SEB(Y,X,1,1) as Linest_SEB, linest_SEM(Y,X) as Linest_SEM, linest_SEY(Y,X) as Linest_SEY, linest_SSREG(Y,X) as Linest_SSREG, linest_SSRESID(Y,X) as Linest_SSRESID resident T1 group by Grp; 			

Mer information om hur du använder inline-laddningar finns i Inline-laddningar.

Exempel 1: Skriptuttryck som använder linest

Exempel 2: Diagramuttryck som använder linest

Exempel 3: Diagramuttryck som använder linest

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!