Gå till huvudinnehåll

Stdev - skriptfunktion

Stdev() returnerar värdenas standardavvikelse i uttrycket över ett antal poster som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

Stdev([distinct] expr)

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket kommer alla dubbletter att ignoreras.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Bygg sedan en rak tabell med Type och MyStdev som dimensioner.

Resulterande data
Exempel Resultat

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Stdev1:

LOAD Type,

Stdev(Value) as MyStdev

Resident Table1 Group By Type;

Resultaten av Stdev()-beräkningen är:

  • Type är MyStdev
  • Comparison är 14.61245
  • Observation är 12.507997

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!