Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

STEYX - diagramfunktion

STEYX() returnerar det aggregerade standardfelet vid prediktering av y-värden för varje x-värde i en linjär regression som ges av en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal i de uttryck som ges av y_value och x_value.

Syntax:  

STEYX([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value)

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argument
ArgumentBeskrivning
y_valueUttrycket eller fältet som innehåller intervallet av kända y-värden som ska mätas.
x_valueUttrycket eller fältet som innehåller intervallet av kända x-värden som ska mätas.
SetExpressionSom standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCTOm predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubbletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Genom att använda TOTAL [<fld {.fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Definiera aggregeringens omfattning

Begränsningar:  

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller TOTAL-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade Aggr-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Bygg sedan en rak tabell med KnownY och KnownX som dimension och Steyx(KnownY,KnownX) som mått.

Totals ska vara aktiverat i tabellegenskaperna.

Exempel Resultat

Trend:

LOAD * inline [

Month|KnownY|KnownX

Jan|2|6

Feb|3|5

Mar|9|11

Apr|6|7

May|8|5

Jun|7|4

Jul|5|5

Aug|10|8

Sep|9|10

Oct|12|14

Nov|15|17

Dec|14|16

] (delimiter is '|');

Resultatet av STEYX(KnownY,KnownX)-beräkningen är 2,071 (om nummerformatering är inställt på tre decimaler.)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!