Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

LINEST_SEB - skriptfunktion

LINEST_SEB() returnerar det aggregerade standardfelet hos b-värdet i en linjär regression som den definieras av ekvationen y=mx+b för en serie koordinater, representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt definitionen av en group by-sats.

Syntax:  

LINEST_SEB (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
y_value Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.
y(0), x(0)

Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionlinjen forceras att passera en viss koordinat.

Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar. 

Begränsningar:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!