Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przykłady stosowania funkcji linest

Funkcje linest są stosowane w celu znajdowania wartości powiązanych z analizą regresji liniowej. W tej sekcji opisano sposoby tworzenia wizualizacji na podstawie danych z próby w celu znalezienia wartości funkcji linest dostępnych w Qlik Sense. Funkcje linest mogą być stosowane w skryptach ładowania danych i wyrażeniach wykresu.

Więcej informacji o składni i argumentach poszczególnych funkcji wykresów i skryptów linest można znaleźć w dotyczących ich tematach.

Wyrażenia danych i skryptów używane w przykładach

Załaduj następujące dane wbudowane i wyrażenia skryptu w edytorze ładowania danych na potrzeby poniższych przykładów zastosowania funkcji linest().

T1: LOAD *, 1 as Grp; LOAD * inline [ X|Y 1|0 2|1 3|3 4|8 5|14 6|20 7|0 8|50 9|25 10|60 11|38 12|19 13|26 14|143 15|98 16|27 17|59 18|78 19|158 20|279 ] (delimiter is '|'); 			 R1: LOAD  Grp, linest_B(Y,X) as Linest_B, linest_DF(Y,X) as Linest_DF, linest_F(Y,X) as Linest_F, linest_M(Y,X) as Linest_M, linest_R2(Y,X) as Linest_R2, linest_SEB(Y,X,1,1) as Linest_SEB, linest_SEM(Y,X) as Linest_SEM, linest_SEY(Y,X) as Linest_SEY, linest_SSREG(Y,X) as Linest_SSREG, linest_SSRESID(Y,X) as Linest_SSRESID resident T1 group by Grp; 			

Aby uzyskać więcej informacji o ładowaniu wbudowanym, zobacz temat Ładowania wbudowane.

Przykład 1: Wyrażenia skryptu używające funkcji linest

Przykład 2: Wyrażenia wykresu używające funkcji linest

Przykład 3: Wyrażenia wykresu używające funkcji linest

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!