Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Fractile - diagramfunktion

Fractile() finner det värde som motsvarar den inklusiva fraktilen (kvantilen) av aggregerade data i det intervall som ges av uttrycket itererat över diagrammets dimensioner.

Anteckning om tipsDu kan använda FractileExc - diagramfunktion för att beräkna den exklusiva fraktilen.

Syntax:  

Fractile([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr, fraction)

Returnerad datatyp: numeriska

Funktionen returnerar värdet som motsvarar rangordningen enligt definitionen rangordning = fraktion * (N-1) + 1 där N är antalet värden i expr. Om rangordningen inte är ett heltal görs en interpolering mellan de två närmaste värdena.

Argument:  

Argument
ArgumentBeskrivning
exprUttrycket eller fältet som innehåller de data som ska användas för beräkning av fraktilen.
fractionEtt tal mellan 0 och 1 som motsvarar den fraktil (kvantil uttryckt som bråkdel) som ska beräknas.
SetExpressionSom standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCTOm predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubbletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Genom att använda TOTAL [<fld {.fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Definiera aggregeringens omfattning

Begränsningar:  

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller TOTAL-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade Aggr-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Exempel och resultat:  

Example table
Customer Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Astrida 46 60 70 13 78 20 45 65 78 12 78 22
Betacab 65 56 22 79 12 56 45 24 32 78 55 15
Canutility 77 68 34 91 24 68 57 36 44 90 67 27
Divadip 57 36 44 90 67 27 57 68 47 90 80 94
Exempel på funktioner
Exempel Resultat
Fractile(Sales, 0.75)

För en tabell som innehåller dimensionen Customer och måttet Fractile([Sales]), är resultatet 71,75 om Totalvärden visas. Detta är punkten i värdefördelningen för Sales som 75 % av värdena faller under.

Fractile(TOTAL Sales, 0.75)) 71.75 för alla värden för Customer, eftersom TOTAL-kvalificeraren innebär att dimensionerna ignoreras.
Fractile(DISTINCT Sales, 0.75) 70 som totalvärde, eftersom DISTINCT-kvalificeraren innebär att endast unika värden i Sales för varje Customer utvärderas.

Data som används i exempel:

Monthnames: LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [ MonthText, MonthNumber Jan, 1 Feb, 2 Mar, 3 Apr, 4 May, 5 Jun, 6 Jul, 7 Aug, 8 Sep, 9 Oct, 10 Nov, 11 Dec, 12 ]; Sales2013: Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [ Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22 Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15 Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27 Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94 ] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!