Gå till huvudinnehåll

STEYX - skriptfunktion

STEYX() returnerar det aggregerade standardfelet hos det predikterade y-värdet för varje x-värde i regressionen för en serie koordinater, representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt vad som definierats i en group by-sats.

Syntax:  

STEYX (y_value, x_value)

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
y_value Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.

Begränsningar:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolumnen i ett ark i din app.

Resulterande data
Exempel Resultat

Trend:

Load *, 1 as Grp;

LOAD * inline [

Month|KnownY|KnownX

Jan|2|6

Feb|3|5

Mar|9|11

Apr|6|7

May|8|5

Jun|7|4

Jul|5|5

Aug|10|8

Sep|9|10

Oct|12|14

Nov|15|17

Dec|14|16

] (delimiter is '|');

 

STEYX1:

LOAD Grp,

STEYX(KnownY, KnownX) as MySTEYX

Resident Trend Group By Grp;

I en tabell med storleken MySTEYX är resultatet i beräkningen STEYX() i dataladdningsskriptet 2.0714764.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!