Gå till huvudinnehåll

Avg - skriptfunktion

Avg() hittar medelvärdet för aggregerade data i uttrycket över ett antal poster som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

Avg([DISTINCT] expr)

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
DISTINCT Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket kommer alla dubbletter att ignoreras.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolumnen i ett ark i din app.

Resulterande data
Exempel Resultat

Temp:

crosstable (Month, Sales) load * inline [

Customer|Jan|Feb|Mar||Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec

Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

Divadip|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

 

Avg1:

LOAD Customer, Avg(Sales) as MyAverageSalesByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

Customer MyAverageSalesByCustomer

Astrida 48.916667

Betacab 44.916667

Canutility 56.916667

Divadip 63.083333

Detta kan kontrolleras på arket genom att skapa en tabell som innehåller måttet:
Sum(Sales)/12

Givet att Temp-tabellen är laddad som i föregående exempel:

LOAD Customer,Avg(DISTINCT Sales) as MyAvgSalesDistinct Resident Temp Group By Customer;

Customer MyAverageSalesByCustomer

Astrida 43.1

Betacab 43.909091

Canutility 55.909091

Divadip 61

Enbart distinkta värden räknas. Dela summan med antalet värden som inte är dubbletter.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!