Gå till huvudinnehåll

Correl - skriptfunktion

Correl() returnerar den aggregerade korrelationskoefficienten för en serie koordinater, representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt vad som definierats i en group by-sats.

Syntax:  

Correl(value1, value2)

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
value1, value2 Uttrycken eller fälten som innehåller de två stickprovsuppsättningarna för vilka korrelationskoefficienten ska mätas.

Begränsningar:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolumnen i ett ark i din app.

Resulterande data
Exempel Resultat

Salary:

Load *, 1 as Grp;

LOAD * inline [

"Employee name"|Gender|Age|Salary

Aiden Charles|Male|20|25000

Brenda Davies|Male|25|32000

Charlotte Edberg|Female|45|56000

Daroush Ferrara|Male|31|29000

Eunice Goldblum|Female|31|32000

Freddy Halvorsen|Male|25|26000

Gauri Indu|Female|36|46000

Harry Jones|Male|38|40000

Ian Underwood|Male|40|45000

Jackie Kingsley|Female|23|28000

] (delimiter is '|');

 

Correl1:

LOAD Grp,

Correl(Age,Salary) as Correl_Salary Resident Salary Group By Grp;

 

I en tabell med dimensionen Correl_Salary visas resultatet av Correl()-beräkningen i dataladdningsskriptet: 0.9270611

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!