Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Histogram

Histogrammet är lämpligt när du visualiserar fördelning av numeriska data över ett kontinuerligt intervall, eller en viss tidsperiod. Data delas i bins, och varje stapel i ett histogram motsvarar den tabulerade frekvensen vid varje bin.

Histogram

Användning

Histogrammet är lämpligt när du visualiserar fördelning av numeriska data över ett kontinuerligt intervall, eller en viss tidsperiod.

Fördelar

Histogrammet ordnar stora mängder data och skapar snabbt en visualisering med en enda dimension.

Nackdelar

Histogrammet är inte relevant för detaljerade analyser av data eftersom syftet är att ge en sammanfattning av hur data är fördelade.

Skapa ett histogram

Du kan skapa en histogram på arket som du redigerar. Du kan bara använda en dimension på ett histogram. Histogram behöver inget mått eftersom frekvensen på avrundade data beräknas automatiskt.

 1. Från resurspanelen drar du ett tomt histogram till arket.
 2. Lägg till den dimension du vill beräkna frekvensen för.

När du har skapat histogrammet vill du kanske ändra utseendet och andra inställningar i egenskapspanelen. Mer information om formatering finns i Formatera histogram. Mer information om att anpassa andra aspekter av diagrammets utseende finns i Ändra utseende på en visualisering.

Begränsningar av dimension

Dimensionen som används i ett histogram har vissa begränsningar.

 • Dimensionen måste vara ett numeriskt fält.
 • Du kan inte använda en originaldimension som skapades med uttrycksredigeraren även om det resulterande fältet är numeriskt.
 • Dimensionen kan inte baseras på en aggregeringsfunktion.

Formatera histogram

Du kan välja mellan ett antal formatalternativ under Utseende i egenskapspanelen.

Klicka på Formatering under Utseende > Presentation för att fortsätta anpassa diagrammets formatering. Formateringspanelen innehåller olika avsnitt under flikarna Allmänt och Diagram.

Du kan återställa dina format genom att klicka på intill varje avsnitt. Om du klickar på Återställ alla så återställs formaten i både Allmänt och Diagram.

Allmän information om att formatera en individuell visualisering finns i Tillämpa anpassad formatering för en visualisering.

Anpassa texten

Du kan ange texten för rubriken, underrubriken och fotnoten under Utseende > Allmänt. För att dölja de här elementen stänger du av visa rubriker.

Synligheten för de olika etiketterna på diagrammet beror på diagramspecifika inställningar och inställningar för visning av etiketter. De kan konfigureras i egenskapspanelen.

Du kan formatera den text som visas i diagrammet.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken General kan du ange teckensnitt, betoningsstil, teckenstorlek och färg för följande textelement:

  • Rubrik

  • Underrubrik

  • Fotnot

 4. På fliken Diagram kan du ange teckensnitt, betoningsstil, teckenstorlek och färg för följande textelement:

  • Axelns rubrik: Ställ in stilen på rubrikerna på axlarna.

  • Axelns etikett: Ställ in stilen på etiketterna på axlarna.

  • Värdeetikett: Formatera etiketterna som visar frekvensvärdet för respektive samling med dimensionsvärde.

Anpassa bakgrunden

Du kan anpassa diagrammets bakgrund. Bakgrunden kan ställas in efter färg och bild.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken Allmänt på formateringspanelen kan du välja en bakgrundsfärg (enkel färg eller uttryck), och även använda en bild från ditt mediebibliotek som bakgrund.

  När du använder en bakgrundsfärg använder skjutreglaget för att ställa in bakgrundens opacitet.

  När du använder en bakgrundsbild kan du justera bildens storlek och position.

Anpassa kanten och skuggan

Du kan anpassa kanten och skuggan för diagrammet.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken Allmänt på formatpanelen, under Kant ställer du in storleken på Kontur för att förstora eller förminska kantlinjerna kring diagrammet.

 4. Välj en färg för kanten.

 5. Ställ in Hörnradien för att styra kantens rundhet.

 6. Välj storlek och färg för skuggan under Skugga på fliken Allmänt. Välj Ingen för att ta bort skuggan.

RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!