Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

KPI (nyckeltal)

KPI-visualisering kan visa ett eller fler måttvärden och används för att följa resultat.

En KPI-visualisering med två mätvärden använder villkorsfärger och symboler.

KPI-visualisering.

Användning

Använd KPI för att få en överblick över resultatvärden som är viktiga för en organisation. Använd färgkodning och symboler för att indikera hur data kan relateras till det förväntade resultatet.

Fördelar

KPI ger en snabb inblick i resultatet inom ett område.

Nackdelar

KPI är något begränsat när det gäller de grafiska komponenterna. Du kan använda symbolen för att göra det lättare att illustrera resultaten, men om du vill har en mer framträdande komponent kan du fundera på att använda en mätare.

Skapa ett KPI

Du kan skapa en KPI-visualisering på arket som du redigerar.

 1. Från resurspanelen drar du ett tomt KPI-diagram till arket.
 2. Klicka på Lägg till mått och välj ett mått eller skapa ett mått från ett fält.

I en KPI-visualisering kan du ha ett eller flera mått och inga dimensioner. Med två mått blir det andra värdet automatiskt ett kompletterande värde och visas med mindre teckenstorlek. Du kan lätt ändra ordningsföljd genom att dra måtten i egenskapspanelen under Mått.

När du har skapat KPI-visualiseringen kan du vilja ändra utseendet och andra inställningar i egenskapspanelen. Mer information om formatering finns i Formatera KPI. Mer information om att anpassa andra aspekter av diagrammets utseende finns i Ändra utseende på en visualisering.

Följande inställningar används som standard för en KPI-visualisering:

 • Centrerad justering.
 • Svart textfärg.
 • Ingen bakgrundsfärg.
 • Responsivt layoutbeteende.
 • Medelstor teckenstorlek.
 • Inga titlar.
 • Måttetikett visas.
 • Villkorsfärger och symboler stängs av.
 • Ingen länk till arket.
Anteckning om tipsOm du dubbelklickar på eller drar ett mått från resurspanelen läggs en KPI-visualisering till på arket med detta mått.

Formatera KPI

Du kan välja mellan ett antal formatalternativ under Utseende i egenskapspanelen.

Klicka på Formatering under Utseende > Presentation för att fortsätta anpassa diagrammets formatering. Formateringspanelen innehåller olika avsnitt under flikarna Allmänt och Diagram.

Du kan återställa dina format genom att klicka på intill varje avsnitt. Om du klickar på Återställ alla så återställs formaten i både Allmänt och Diagram.

Allmän information om att formatera en individuell visualisering finns i Tillämpa anpassad formatering för en visualisering.

Anpassa texten

Du kan ange texten för rubriken, underrubriken och fotnoten under Utseende > Allmänt. För att dölja de här elementen stänger du av visa rubriker.

I en KPI kan du formatera texten i följande komponenter i diagrammet:

 • Rubrikområdet: Inkluderar diagrammets rubrik, underrubrik och fotnot.

 • Diagramområdet: Inkluderar rubriker och värden för mått.

Formatera rubrik, underrubrik och fotnot

Du kan anpassa texten som visas i diagrammets rubrikområde.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken General kan du ange teckensnitt, betoningsstil, teckenstorlek och färg för följande textelement:

  • Rubrik

  • Underrubrik

  • Fotnot

Formatera diagrammets text

Data som visas i ett KPI-diagram består av text. Utseende på denna test kan anpassas separat från rubrikområdet.

Du kan ställa in textens justering för diagrammet. Välj mellan vänsterställd, centrerad och högerställd text.

Du kan även välja mellan olika layoutalternativ. Layoutens beteende avgör hur textstorleken anpassas baserat på angiven teckenstorlek, diagramstorlek och längd på texten. Följande alternativ är tillgängliga:

 • Responsiv: Du kan justera teckenstorlek, med ytterligare justeringar för teckenstorlek som tillämpas baserat på diagrammets storlek och textens längd. Justeringar utförs för att passa allt textinnehåll i KPI.

 • Flytande: Du kan justera teckenstorlek, med ytterligare justeringar för teckenstorlek som tillämpas baserat på enbart diagrammets storlek. Denna storleksändring av texten är oberoende av textlängden. Om texten är för lång, infogas en ellipsis i slutet.

 • Fast: Du kan justera teckenstorlek men den anpassas inte automatiskt till diagrammets storlek eller textens längd. Den behåller samma storlek oberoende av ändringar av de komponenterna.

Dessutom kan du dölja eller visa varje måttrubrik i KPI:et och ställa in teckenstorleken för diagrammets text.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. Navigera till fliken Diagram.

 4. Under Justering ställer du in justering för texten. Välj mellan vänsterställd, centrerad och högerställd justering.

 5. Under Layoutbeteende ställer du in hur textens storlek ska anpassas till diagrammets storlek och textens längd. Utseende för varje inställning beror på den Teckenstorlek du har ställt in för diagrammet.

 6. Under Visa kan du välja att visa eller dölja varje KPI-rubrik i diagrammet.

 7. Under Teckenstorlek justerar du storlek på texten som visar måttrubriker och värden.

För ytterligare inställningar för anpassning kan du ställa in Formateringsläge som Avancerade alternativ för att formatera varje måttrubrik och måttvärde separat.

 1. På fliken Diagram i formateringspanelen under Formateringsläge aktiverar du Avancerade alternativ.

 2. Under Första måttrubrik konfigurerar du följande inställningar:

  • Ställ in Visa rubrik som på eller av för att visa eller dölja måttrubriken.

  • Formatera texten Välj teckensnitt, betoningsstil, teckenstorlek och färg.

 3. Under Första måttvärde anger du teckensnitt, betoningsstil och teckenstorlek.

 4. Upprepa stegen ovan för att anpassa Andra måttrubriken och Andra måttvärdet.

Anpassa bakgrunden

Du kan anpassa diagrammets bakgrund. Bakgrunden kan ställas in efter färg och bild.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken Allmänt på formateringspanelen kan du välja en bakgrundsfärg (enkel färg eller uttryck), och även använda en bild från ditt mediebibliotek som bakgrund.

  När du använder en bakgrundsfärg använder skjutreglaget för att ställa in bakgrundens opacitet.

  När du använder en bakgrundsbild kan du justera bildens storlek och position.

Anpassa kanten och skuggan

Du kan anpassa kanten och skuggan för diagrammet.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken Allmänt på formatpanelen, under Kant ställer du in storleken på Kontur för att förstora eller förminska kantlinjerna kring diagrammet.

 4. Välj en färg för kanten.

 5. Ställ in Hörnradien för att styra kantens rundhet.

 6. Välj storlek och färg för skuggan under Skugga på fliken Allmänt. Välj Ingen för att ta bort skuggan.

Använda villkorsfärger och symboler

Du kan ställa in din KPI-visualisering så att den visas i olika färger och med olika symboler, beroende på värdet på det valda måttet. Villkorliga färger och symboler kan konfigureras i egenskapspanelen.

Detta gör du genom att lägga till flera intervallgränser till KPI:n, vilket skapar underavsnitt som indikerar prestanda. Du kan till exempel ställa in din KPI så att den visas i:

 • Grön med en bocksymbol när prestanda är stark.

 • Gul med en varningssymbol när prestanda underskrider förväntningarna.

 • Röd med en X-symbol när prestanda är låg.

Du kan också ställa in intervallgränser med uttryck, i stället för att definiera ett enda värde.

 1. I egenskapspanelen för en KPI-visualisering väljer du Utseende och visar Färg.

 2. Vid behöv stänger du av Biblioteksfärger och sätter på Villkorliga färger.

 3. Klicka på Lägg till gräns för att skapa en ny gräns. Flera gränser kan läggas till ett enda KPI-diagram.

 4. Ange ett värde för gränsen eller ange ett uttryck med hjälp av uttrycksredigeraren.

 5. Klicka på intervallområdet för det nyckeltal i som du vill ändra, i färgstapeln Värde.

 6. Under Färger, väljer du en förinställd färg eller använder en egen färg. Vid behov växlar du till Symboler för att välja symbolen som visas när din KPI faller inom den angivna gränsen.

Länka till ett annat ark

Du kan länka från KPI-visualiseringen till ett ark i appen. När du gör dataanalyser och klickar på visualiseringen kan du klicka en andra gång för att gå till ett fördefinierat ark. Arket öppnas i en ny flik. När du hovrar över Info visas arkets namn. Ikonen visas endast när Visa rubrik är valt under Presentation.

RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!