Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Najlepsze praktyki w zakresie wybierania typów wizualizacji

Dobra wizualizacja wyraźnie przedstawia relacje między wieloma wartościami i umożliwia ocenę danych na pierwszy rzut oka. W Analityka Qlik Cloud dostępny jest szereg wizualizacji Qlik Sense i wykresów. Poszczególne wykresy doskonale przedstawiają dane na różne sposoby i mogą być używane w różnych celach. Wykresy należy wybierać w zależności od tego, jaki aspekt danych ma być widoczny.

Jeśli nie masz pewności, których wizualizacji należy używać, Qlik Sense może zaoferować rekomendacje. Więcej informacji zawierają tematy Tworzenie wizualizacji z użyciem Wnioski oraz Tworzenie wizualizacji w oparciu o sugestie dotyczące wykresu programu Wnioski.

Poniżej widoczna jest lista celów wyświetlania danych oraz typy wykresów zalecane do osiągnięcia konkretnego celu:

Wyświetlanie porównań

Wykresy porównawcze służą do porównywania wartości. Przedstawiają różnice między wartościami, dzięki temu możliwe jest szybkie sprawdzenie różnic między kategoriami, a także sprawdzenie zmian wartości w czasie.

Pytania, na które mogą odpowiadać wykresy porównawcze, są między innymi następujące:

 • Jaki produkt miał najwyższa łączną sprzedaż w tym roku?
 • Jak zmniejszyła się lub wzrosła sprzedaż produktu w ciągu ubiegłych 24 miesięcy?
Typy wykresów do wyświetlania porównań
Typ wykresu Typowy cel
Wykres słupkowy Porównywanie kategorii w ramach tej samej miary lub w tych samych miarach.
Wykres liniowy Porównywanie trendów w czasie.
Wykres kombi Porównywanie miar o różnych skalach.

W celu porównania różnych wartości tego samego wymiaru można używać stanów alternatywnych. Więcej informacji można znaleźć w temacie Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej.

Wyświetlanie relacji

Wykresy relacji służą do eksplorowania relacji między wartościami. Taki wykres relacji umożliwia znajdowanie korelacji, wartości odstających i klastrów danych.

Pytania, na które mogą odpowiadać wykresy relacji, są między innymi następujące:

 • Czy istnieje korelacja między wydatkami na reklamę a wartością sprzedaży naszych produktów?
 • Jak kształtują się wydatki i dochody w regionach?
Typy wykresów do wyświetlania relacji
Typ wykresu Typowy cel
Wykres punktowy Wyświetlanie relacji między co najmniej dwoma lub trzema miarami dla wymiaru.

Wyświetlanie kompozycji

Wykresy kompozycji służą do analizowania wpływu poszczególnych wartości składowych na wartość łączną. Mogą to być wykresy statyczne, pokazujące bieżącą kompozycję wartości łącznej, albo mogą przedstawiać zmiany kompozycji w czasie. Wykresy kompozycji mogą przedstawiać kompozycje jako procent całości lub jako wartości niezmienne w wartości łącznej.

Pytania, na które mogą odpowiadać wykresy kompozycji, są między innymi następujące:

 • Jaki procent całej wartości wygenerowały regiony?
 • Jaką część całkowitego budżetu kwartalnego otrzymały poszczególne oddziały w ostatnim roku?
Typy wykresów do wyświetlania kompozycji
Typ wykresu Typowy cel
Wykres słupkowy Wyświetlanie zmieniającej się kompozycji wartości w krótkim okresie czasu.
Wykres liniowy Wyświetlanie zmieniającej się kompozycji wartości w długim okresie czasu.
Wykres kołowy Wyświetlanie statycznej kompozycji wartości.
Wykres kaskadowy Wyświetlanie statycznej kompozycji wartości z akumulacją lub odejmowaniem od sumy.
Mapa drzewa Wyświetlanie statycznej kompozycji akumulacji wartości do sumy.

Wyświetlanie rozkładów

Wykresy rozkładu służą do eksplorowania tego, w jaki sposób pogrupowane są wartości w danych. Wykresy rozkładu przedstawiają kształt danych, zakres wartości i ewentualne wartości odstające.

Pytania, na które mogą odpowiadać wykresy rozkładu, są między innymi następujące: 

 • Jaka jest liczba klientów w poszczególnych grupach wiekowych?
 • W których miastach nasze usługi są najczęściej używane?
Typy wykresów do wyświetlania rozkładów
Typ wykresu Typowy cel
Histogram Wyświetlanie rozkładu danych w przedziałach.
Wykres punktowy Wyświetlanie rozkładu dwóch miar.
Wykres rozkładu Wyświetlanie rozkładu wartości miary w wymiarze.
Wykres pudełkowy Wyświetlanie zakresy i rozkładu danych liczbowych.

Wyświetlanie wydajności

Wykresy wydajności umożliwiają szybkie wyświetlenie miary wydajności. Użytkownik spoglądający na wykres wydajności może szybko rozpoznać wartość miary i dowiedzieć się, czy wyniki są zgodne z oczekiwaniami, czy nie.

Pytania, na które mogą odpowiadać takie wykresy, są między innymi następujące:

 • Jaka jest bieżąca sprzedaż łączna dla tego kwartału?
 • Czy aktualna sprzedaż łączna dla tego kwartału jest zgodna ze sprzedażą planowaną dla tego kwartału?
 • Jakie są wyniki sprzedaży tej linii produktów w porównaniu z innymi liniami produktów?
Typy wykresów do wyświetlania wydajności
Typ wykresu Typowy cel
Wykres pociskowy Porównanie wyników miary dla kilku wymiarów.
Miernik Wyświetlenie wartości wydajności w celu szybkiego zrozumienia tej wartości.
Wskaźnik KPI Wyświetlanie jednej lub dwóch miar wydajności.
Tekst i grafika Wyświetlanie tekstu lub kilku miar w obrazie.

Wyświetlanie danych

Wykresy danych przedstawiają szczegółowe dane zamiast ogólnej wizualizacji danych. Wykresy danych są użyteczne, gdy wymagane jest wyświetlanie precyzyjnych wartości, a także, gdy wymagane jest porównanie poszczególnych wartości.

Pytania, na które mogą odpowiadać wykresy danych, są między innymi następujące:

 • Jakie są rekordy poszczególnych transakcji z tego miesiąca?
 • Jakie są ilości i jaka jest sprzedaż poszczególnych towarów w każdej grupie produktów do poszczególnych naszych klientów?
Typy wykresów do wyświetlania danych
Typ wykresu Typowy cel
Tabela Wyświetlanie dokładnych wartości z danych bez trendów i wzorców.
Tabela przestawna Wyświetlanie dokładnych wartości dla kilku wymiarów i miar.

Wyświetlanie danych geograficznych

Wykresy geograficzne służą do prezentacji danych z podziałem według lokalizacji geograficznych i przedstawiają dane na mapie w postaci punktów lub obszarów.

Typowe pytania, na które mogą odpowiadać wykresy geograficzne, są między innymi następujące:

 • W których miastach nasze usługi są najczęściej używane?
 • W których krajach jest najwięcej klientów?
Typy wykresów do wyświetlania danych geograficznych
Typ wykresu Typowy cel
Wykres mapy Wyświetlanie danych reprezentowanych geograficznie przez punkt lub obszar.

Żaden ze standardowych wykresów nie spełnia moich potrzeb

Można użyć elementów sterujących lub obiektów z pakietu dostarczonego przez Qlik:

Jeśli żaden ze udostępnianych wykresów standardowych nie spełnia Twoich wymagań w zakresie wizualizacji danych, możesz również tworzyć niestandardowe obiekty wizualizacji.

Więcej informacji zawiera temat Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!