Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Lådagram

Lådagrammet är lämpligt när du jämför intervall och fördelning för grupper med numeriska data, vilka illustreras med en ruta med morrhårsvärden och en centrumlinje i mitten. Morrhårsvärdena motsvarar höga och låga referensvärden för uteslutning av outliervärden.

Du kan definiera rutans start- och slutpunkter och intervallen för morrhårsvärdena med några förinställningar. Det går även att definiera egna inställningar med hjälp av uttryck.

Lådagram.

 1. Första morrhårsvärdet
 2. Rutans start
 3. Centrumlinje
 4. Rutans slut
 5. Sista morrhårsvärdet
Anteckning om tipsDu kan hovra över en ruta om du vill visa en popup med de olika värdena för lådagrammets element.

Användning

Lådagrammet är lämpligt när du jämför intervall och fördelning för grupper med numeriska data.

Fördelar: Lådagrammet ordnar stora mängder data, och visualiserar outliervärden.

Nackdelar: Lådagrammet är inte relevant för detaljerade analyser av data eftersom syftet är att ge en sammanfattning av hur data är fördelade.

Skapa ett lådagram

Du kan skapa ett lådagram på arket som du redigerar.

I ett lådagram måste du använda en eller två dimensioner, samt ett mått. Om du använder en enda dimension får du en visualisering med en ruta. Om du använder två dimensioner får du en ruta för varje värde i den andra, eller yttre dimensionen.

Som standard används förinställningen Standard (Tukey).

Anteckning om informationDu kan inte använda beräknade dimensioner i ett lådagram.
 1. Från resurspanelen drar du ett tomt låddiagram till arket.
 2. Lägg till den första dimensionen.

  Det här är den inre dimensionen som definierar en ruta.

 3. Lägg till en andra dimension.

  Det här är den yttre dimensionen som definierar rutorna som visas på dimensionsaxeln.

 4. Klicka på Lägg till mått och skapa ett mått från ett fält. Måttet måste inte innehålla en aggregering.

När du har skapat lådagrammet kanske du vill ändra utseendet och andra inställningar i egenskapspanelen.

När du har skapat stapeldiagrammet kan du vilja ändra utseendet och andra inställningar i egenskapspanelen. Mer information om formatering finns i Formatera lådagram. Mer information om att anpassa andra aspekter av diagrammets utseende finns i Ändra utseende på en visualisering.

Formatera lådagram

Du kan välja mellan ett antal formatalternativ under Utseende i egenskapspanelen.

Klicka på Formatering under Utseende > Presentation för att fortsätta anpassa diagrammets formatering. Formateringspanelen innehåller olika avsnitt under flikarna Allmänt och Diagram.

Du kan återställa dina format genom att klicka på intill varje avsnitt. Om du klickar på Återställ alla så återställs formaten i både Allmänt och Diagram.

Allmän information om att formatera en individuell visualisering finns i Tillämpa anpassad formatering för en visualisering.

Anpassa texten

Du kan ange texten för rubriken, underrubriken och fotnoten under Utseende > Allmänt. För att dölja de här elementen stänger du av visa rubriker.

Synligheten för de olika etiketterna på diagrammet beror på diagramspecifika inställningar och inställningar för visning av etiketter. De kan konfigureras i egenskapspanelen.

Du kan formatera den text som visas i diagrammet.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken General kan du ange teckensnitt, betoningsstil, teckenstorlek och färg för följande textelement:

  • Rubrik

  • Underrubrik

  • Fotnot

 4. På fliken Diagram kan du ange teckensnitt, betoningsstil, teckenstorlek och färg för följande textelement:

  • Axelns rubrik: Ställ in stilen på rubrikerna på axlarna.

  • Axelns etikett: Ställ in stilen på etiketterna på axlarna.

Anpassa bakgrunden

Du kan anpassa diagrammets bakgrund. Bakgrunden kan ställas in efter färg och bild.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken Allmänt på formateringspanelen kan du välja en bakgrundsfärg (enkel färg eller uttryck), och även använda en bild från ditt mediebibliotek som bakgrund.

  När du använder en bakgrundsfärg använder skjutreglaget för att ställa in bakgrundens opacitet.

  När du använder en bakgrundsbild kan du justera bildens storlek och position.

Anpassa kanten och skuggan

Du kan anpassa kanten och skuggan för diagrammet.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken Allmänt på formatpanelen, under Kant ställer du in storleken på Kontur för att förstora eller förminska kantlinjerna kring diagrammet.

 4. Välj en färg för kanten.

 5. Ställ in Hörnradien för att styra kantens rundhet.

 6. Välj storlek och färg för skuggan under Skugga på fliken Allmänt. Välj Ingen för att ta bort skuggan.

Ändra definitionen för ett lådagram

Du kan använda en av de tre förinställningarna som finns under Lådagramelement i egenskapspanelen när du definierar ditt lådagram.

 • Standard (Tukey)

  Denna förinställning är baserad på den ursprungliga lådagramsdefinitionen av J. Tukey. Centrumlinjen motsvarar medianen (andra kvartilen), och rutans start- respektive slutpunkter motsvarar den första och tredje kvartilen. Morrhårsvärdets längd kan ställas in till 1, 1,5 eller 2 kvartilöverskridande intervall. Ett kvartilöverskridande intervall representerar skillnaden mellan den första och tredje kvartilen.

 • Percentilbaserad

  Den här förinställningen definieras också med rutans start- och slutpunkter vilka motsvarar den första och tredje kvartilen, samt centrumlinjen som motsvarar medianen, men morrhårsvärdets längd justeras genom att du anger en percentilbaserad position för morrhårsvärdet.

 • Standardavvikelse

  Den här förinställningen är baserad på standardavvikelser, där centrumlinjen motsvarar medelvärdet och rutans start- och slutpunkter motsvarar en standardavvikelsevarians. Du kan ställa in morrhårsvärdets längd till flera standardavvikelser.

Du kan också definiera ett anpassat lådagram där du ställer in värdet för varje lådagramelement med ett uttryck.

RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!