Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Cirkeldiagram

Cirkeldiagrammet visar relationen mellan värden såväl som relationen mellan ett enskilt värde och totalvärdet. Ett cirkeldiagram är lämpligt när du har en enda dataserie som endast innehåller positiva värden.

I cirkeldiagrammet utgör dimensionerna sektorer av måttvärdena. Ett cirkeldiagram kan ha en dimension och upp till två mått. Det första måttet används för att avgöra vinkeln för varje sektor av diagrammet.

Försäljning per region i ett cirkeldiagram.

Cirkeldiagram

Om du vill kan ett andra mått användas för att avgöra radien för varje sektor av cirkeldiagrammet. Den här typen av cirkeldiagram kallas även rosendiagram.

Försäljning utifrån produktundergrupp i ett cirkeldiagram med genomsnittlig försäljning per fakturaförsäljning som avgör sektorradie

Cirkeldiagram som använder radiemått.

I cirkelpresentationen av cirkeldiagrammet stöds inte negativa värden i radiemåttet och utesluts. Negativa värden i radiemåttet stöds inte i ringpresentationen och pekar inåt mot mitten av cirkeldiagrammet.

Försäljning utifrån produktundergrupp i ett cirkeldiagram med radiemått som innehåller en jämförelse av försäljning från det föregående året

Cirkeldiagram med radiemått som innehåller negativa värden.

Användning

Cirkeldiagrammet är bäst när du vill jämföra en viss sektor mot totalen. Cirkeldiagrammet är speciellt användbart när man bara har två sektorer, till exempel ja/nej eller väntelista/avslutade.

Vi rekommenderar inte att du jämför resultaten i två cirkeldiagram med varandra.

Fördelar

Cirkeldiagrammet ger en omedelbar förståelse för proportioner när få sektorer används som dimensioner. När du använder färre än tio sektorer ger cirkeldiagrammet en mycket bra visuell överblick.

Nackdelar

Det kan vara svårt att jämföra olika sektorer i ett cirkeldiagram, framför allt om diagrammet har många sektorer.

Cirkeldiagrammet tar upp mycket plats på arket relativt de värden det visualiserar.

Skapa ett cirkeldiagram

Du kan skapa ett cirkeldiagram på arket som du redigerar.

 1. Från resurspanelen drar du ett tomt cirkeldiagram till arket.
 2. Klicka på Lägg till dimension och välj en dimension eller ett fält.
 3. Klicka på Lägg till mått och välj ett mått eller skapa ett mått från ett fält.

Följande inställningar används standardmässigt i ett cirkeldiagram:

 • De 10 översta sektorerna presenteras i fallande storleksordning, medurs.
 • Färger presenteras per dimension.
 • Värdeetiketter presenteras i procent.

När du har skapat cirkeldiagrammet kan du vilja lägga till ett radiemått eller ändra utseendet och andra inställningar i egenskapspanelen. Mer information om formatering finns i Formatera cirkeldiagrammet. Mer information om att anpassa andra aspekter av diagrammets utseende finns i Ändra utseende på en visualisering.

Formatera cirkeldiagrammet

Du kan välja mellan ett antal formatalternativ under Utseende i egenskapspanelen.

Klicka på Formatering under Utseende > Presentation för att fortsätta anpassa diagrammets formatering. Formateringspanelen innehåller olika avsnitt under flikarna Allmänt och Diagram.

Du kan återställa dina format genom att klicka på intill varje avsnitt. Om du klickar på Återställ alla så återställs formaten i både Allmänt och Diagram.

Allmän information om att formatera en individuell visualisering finns i Tillämpa anpassad formatering för en visualisering.

Anpassa texten

Du kan ange texten för rubriken, underrubriken och fotnoten under Utseende > Allmänt. För att dölja de här elementen stänger du av visa rubriker.

Synligheten för de olika etiketterna på diagrammet beror på diagramspecifika inställningar och inställningar för visning av etiketter. De kan konfigureras i egenskapspanelen.

Du kan formatera den text som visas i diagrammet.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken General kan du ange teckensnitt, betoningsstil, teckenstorlek och färg för följande textelement:

  • Rubrik

  • Underrubrik

  • Fotnot

 4. På fliken Diagram kan du ange teckensnitt, betoningsstil, teckenstorlek och färg för följande textelement:

  • Dimensionsetikett: Formatera etiketten för den dimension som visas i diagrammet.

  • Dimensionsvärdesetikett: Formatera de enskilda dimensionsvärdena.

  • Värdeetikett: Anpassa etiketterna som visar mätvärdet (visas som ett värde eller relativt procenttal) för varje dimensionsvärde.

  • Teckenförklaringens rubrik: Ställ in stilen på rubriken på teckenförklaringen.

  • Teckenförklaringens etiketter: Ställ in stilen på etiketterna på de enskilda posterna i teckenförklaringen.

Anpassa bakgrunden

Du kan anpassa diagrammets bakgrund. Bakgrunden kan ställas in efter färg och bild.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken Allmänt på formateringspanelen kan du välja en bakgrundsfärg (enkel färg eller uttryck), och även använda en bild från ditt mediebibliotek som bakgrund.

  När du använder en bakgrundsfärg använder skjutreglaget för att ställa in bakgrundens opacitet.

  När du använder en bakgrundsbild kan du justera bildens storlek och position.

Anpassa konturen och formen

Du kan anpassa konturen som omger diagrammet och formen och tjockleken på bitarna.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken diagram i formatpanelen under kontur ställer du in tjockleken och färgen på bitarnas konturer.

 4. Under hörnradie anger du rundningen för bitarnas hörn.

Anpassa kanten och skuggan

Du kan anpassa kanten och skuggan för diagrammet.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken Allmänt på formatpanelen, under Kant ställer du in storleken på Kontur för att förstora eller förminska kantlinjerna kring diagrammet.

 4. Välj en färg för kanten.

 5. Ställ in Hörnradien för att styra kantens rundhet.

 6. Välj storlek och färg för skuggan under Skugga på fliken Allmänt. Välj Ingen för att ta bort skuggan.

RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!