Ga naar hoofdinhoud

Visualisaties bewerken

Nadat een visualisatie gemaakt is, wilt u wellicht aanpassingen aanbrengen om te verbeteren hoe gegevens hierdoor aan gebruikers worden overgebracht. U kunt bijvoorbeeld wijzigen welke gegevens worden gebruikt of het uiterlijk van de visualisatie aanpassen. U kunt meer dimensies of metingen toevoegen voor meer informatie of gegevens verwijderen om de duidelijkheid te verbeteren en een visualisatie helder te krijgen.

De gegevens in een visualisatie kunnen worden gewijzigd. U kunt bijvoorbeeld een ongeldige dimensie of meting corrigeren, of een meting van een mastermeting loskoppelen, zodat u deze kunt wijzigen zonder de mastermeting te wijzigen. Ga voor meer informatie naar De gegevens van een visualisatie wijzigen.

Het uiterlijk van een visualisatie kan worden bewerkt om het ontwerp te verbeteren en het begrip te versterken. Er zijn een aantal verschillende manieren waarop u het uiterlijk van uw visualisaties kunt aanpassen:

 • Kleuren: Kleuren is een van de beste manieren om waarden in uw visualisaties te markeren. Qlik Sense biedt een scala aan verschillende kleuringsopties.

  U kunt bijvoorbeeld specifieke kleuren toewijzen aan de distinctieve waarden in een masterdimensie om ervoor te zorgen dat deze waarden dezelfde kleuren gebruiken voor al uw visualisaties.

  Ga voor meer informatie naar Kleur toekennen aan een visualisatie.

 • Sorteren: Het sorteren van uw dimensies en metingen helpt ervoor te zorgen dat inhoud op een logische en begrijpelijke manier wordt gepresenteerd.

  Ga voor meer informatie naar De sortering wijzigen van een visualisatie.

 • Titels en labels: Titels en labels kunnen voor de duidelijkheid en meer detaillering worden gewijzigd.

  In een cirkeldiagram dat de verkoop per regio weergeeft, kunt u bijvoorbeeld een uitdrukking toevoegen die de totale verkoopsom weergeeft.

  Ga voor meer informatie naar Het uiterlijk van een visualisatie wijzigen.

 • Presentatie: Verschillende visualisaties hebben verschillende opties die kunnen worden aangepast om de weergave van de gegevens te verbeteren.

  U kunt bijvoorbeeld staven in een staafdiagram zo instellen dat ze zowel gegroepeerd of gestapeld en verticaal of horizontaal worden weergegeven.

  Ga voor meer informatie naar Het uiterlijk van een visualisatie wijzigen.

U kunt visualisaties in andere visualisatietypen converteren en uw instellingen behouden. Ga voor meer informatie naar Bestaande visualisaties converteren tot andere soorten visualisaties.

U bewerkt de visualisatie-eigenschappen in het eigenschappenvenster.

 1. Klik op Bewerken Werkblad bewerken op de werkbalk.

  Het eigenschappenvenster voor het werkblad wordt aan de rechterkant geopend.

  Als deze verborgen is, klikt u op Eigenschappen tonen rechterdeelvenster openen in de rechterbenedenhoek.

 2. Klik op de visualisatie die u wilt bewerken.

  Het eigenschappenvenster toont nu de eigenschappen van de visualisatie.

 3. Breng uw wijzigingen aan onder Eigenschappen.
 4. Breng uw wijzigingen aan in het eigenschappenvenster.
 5. Klik op Checkmark Klaar met bewerken op de werkbalk.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!