Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie wizualizacji w oparciu o sugestie dotyczące wykresu programu Wnioski

Qlik Sense oferuje szeroką gamę wizualizacji do użytku z danymi. Wybór właściwego typu wykresu może być trudny podczas tworzenia pierwszej aplikacji Qlik Sense.

Sugestie funkcji Wnioski dotyczące wykresów umożliwiają użytkownikowi wybranie pól danych, a Wnioski wybiera wymiary, miary oraz typy wizualizacji. W miarę dodawania lub usuwania pól sugerowana wizualizacja jest dostosowywana odpowiednio do zmian wprowadzanych przez użytkownika. Wizualizację opartą na sugestiach można dostosować, korzystając z konkretnego zestawu właściwości.

Jeśli dopiero zaczynasz tworzyć wizualizację, wówczas włączenie opcji Sugestie dotyczące wykresu spowoduje zmianę Twojej wizualizacji w wizualizację opartą na sugestiach.

OstrzeżenieJeśli włączysz opcję Sugestie dotyczące wykresu, a następnie ją wyłączysz, wówczas utracisz zmiany wprowadzone do swojej wizualizacji. W celu przywrócenia starej wizualizacji należy cofnąć zmiany. Jeśli jednak w nawigacji wyjdziesz z widoku arkusza lub wprowadzisz zmiany w panelu zasobów, wówczas cofnięcie zmian i przywrócenie wizualizacji będzie niemożliwe. Więcej informacji można znaleźć w temacie Cofanie i ponowne wykonywanie akcji.

Tworzenie nowej wizualizacji w oparciu o sugestie dotyczące wykresu

 1. Kliknij Edytuj obiekt Edytuj arkusz na pasku narzędzi.

  Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.

 2. Z obszaru Baza danych Pola przeciągnij i upuść pole na arkusz.

  Pola sugerowane jako wymiary zostaną dodane jako tabele lub histogramy. Pola sugerowane jako miary zostaną dodane jako wskaźniki KPI.

  Aby dodać pola jako panele filtrowania, przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania i upuszczania pola.

 3. W celu dodania dodatkowych pól wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Przeciągnij i upuść pole na wizualizację utworzoną z pierwszego pola albo na obszar Sugeruj po prawej stronie.

   Qlik Sense ustali, czy to pole powinno być używane jako wymiar lub miara, a także wybierze agregację miary, która będzie używana.

  • Kliknij opcję Dodaj na panelu właściwości i wybierz pole.
  • Przeciągnij i upuść pole do obszaru Upuść element tutaj w obszarze Wymiary lub Miary.

  Wizualizacja będzie ulegać zmianie w miarę dodawania do niej pól.

 4. Opcjonalnie można usunąć niepotrzebne pola.
 5. Kliknij przycisk Edytuj obiekt Gotowe.

Zmiana istniejącej wizualizacji w oparciu o sugestie dotyczące wykresu

Istniejącą wizualizację można zmienić, dodając pola lub usuwając niepotrzebne pola. Włączenie opcji Sugestie dotyczące wykresu w panelu właściwości po prawej stronie powoduje zmianę wybranej wizualizacji w sugestię dotyczącą wykresu opartą na polach z wizualizacji. Sugestie zaproponowane przez program Qlik Sense można zmienić. Można na przykład:

 • Przeciągać pola między obszarami Wymiary i Miary, aby zmienić sposób użycia pola. Przeniesienie pola do obszaru Wymiary powoduje usunięcie agregacji tego pola. Przeniesienie pola do obszaru Miary powoduje przypisanie agregacji do tego pola.
 • Wybrać inną agregację dla pola używanego jako miara. Wybrana agregacja będzie stosowana za każdym razem, gdy będziesz używać tego pola jako miary, gdy włączona będzie opcja Sugestie dotyczące wykresu.
 • Użyć opcji Zmień typ wykresu, aby wybrać typ wykresu inny niż sugerowany.

Dostosowywanie ustawień, gdy używane są sugestie dotyczące wykresu

Ustawienia w panelu właściwości dotyczące Danych i Wyglądu można dostosowywać. Panel właściwości dla wizualizacji utworzonych na podstawie sugestii dotyczących wykresu zawiera konkretny zestaw ustawień właściwości. Wyłączenie opcji Sugestie dotyczące wykresu powoduje przywrócenie dostępu do wszystkich dostępnych właściwości. Opisy dostępnych pól zawiera temat dotyczący właściwości wizualizacji w sekcji Wizualizacje.

Ograniczenia w przypadku korzystania z sugestii dotyczących wykresu

 • W przypadku wizualizacji głównej nie można włączyć opcji Sugestie dotyczące wykresu.
 • Opcji Sugestie dotyczące wykresu nie można włączyć dla paneli filtrowania, histogramów ani map.
 • Wykresy, dla których włączona jest opcja Sugestie dotyczące wykresu, nie są obsługiwane w raportach Qlik NPrinting. W celu uwzględnienia wykresów utworzonych z użyciem sugestii wykresów w raportach Qlik NPrinting należy wyłączyć opcję Sugestie dotyczące wykresu.
 • Agregację miary można włączyć tylko wtedy, gdy jej etykieta jest etykietą domyślną.
 • Do obszaru Miary nie można przeciągnąć wymiaru głównego. Do obszaru Wymiary nie można przeciągnąć miary głównej.
 • Pole można przeciągnąć z obszaru Miary do obszaru Wymiary tylko wtedy, gdy jego wyrażenie jest proste. Więcej informacji dotyczących sposobów korzystania z wyrażeń w wizualizacjach zawiera temat Używanie wyrażeń w wizualizacjach.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!