Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gebruikersvoorkeuren: Locaties

Hier kunt u persoonlijke standaardlocaties opgeven voor bepaalde bestanden die worden gemaakt tijdens het werken in QlikView. Ook kunt u hier snelkoppelingen definiëren naar mappen voor QlikView Server- en QlikView Publisher-documenten, en de URL's opgeven van de configuratieschermen van QlikView Server, QlikView Publisher en QlikView AccessPoint. Het tabblad bevat een lijst met bronlocaties die kunnen worden gewijzigd.

Het deelvenster aan de bovenkant van het dialoogvenster bevat een lijst met maplocaties die kunnen worden gewijzigd:

 • Bron: De volgende bronlocaties kunnen worden gewijzigd:
  • QVD-buffers
   De standaard opslaglocatie voor de QVD-bestanden die worden gegenereerd via de prefix buffered voor de scriptopdrachten load en select.
  • Thema's
   De standaard opslaglocatie voor door de gebruiker gedefinieerde thema's.
  • Gebruikersbestanden
   De standaard basislocatie waar de mappen met gebruikersbladwijzers, -rapporten en -waarschuwingen worden opgeslagen. Als u deze locatie wijzigt zonder de mapinhoud te verplaatsen, gaan de bestaande gebruikersbladwijzers, gebruikersrapporten en gebruikerswaarschuwingen verloren.
  • Serverdocumenten
   Hier kunt u, indien van toepassing, de locatie van uw QlikView Server-documentmap specificeren.
  • Publisher-documenten
   Hier kunt u, indien van toepassing, de locatie van uw QlikView Publisher-brondocumentmap specificeren.
  • QlikView Management Console (URL)
   Hier kunt u, indien van toepassing, een URL opgeven voor uw QlikView Management Console, QMC, of QlikView Enterprise Management Console, QEMC.
  • QlikView Server AccessPoint (URL)
   Hier kunt u, indien van toepassing, een URL opgeven voor uw QlikView AccessPoint.
  • QlikView SDK (URL)
   Hier kunt u, indien van toepassing, een URL opgeven voor uw QlikView SDK.
  • Default License Lease Server (URL)
   Hier kunt u, indien van toepassing, een URL opgeven voor de QlikView License Lease Server.
  • Publisher-autorisatietabel (URL)
   Hier kunt u een URL opgeven voor de autorisatietabellen voor Section Access die in QlikView Publisher zijn gemaakt. Section Access Management wordt geconfigureerd in de QlikView Management Console (QMC). Raadpleeg de Help bij QMC voor meer informatie.

 • Locatie: Hier wordt het pad naar de betreffende map weergegeven.
 • Beginwaarden: Met deze knop wordt de locatie van de geselecteerde map weer op de standaard QlikView-waarde gezet. Voor het pad in de lijst wordt het woord <Standaard> weergegeven.
 • Wijzigen...: Als u een mapbron wilt wijzigen, opent u met deze knop het dialoogvenster Map selecteren waarin u kunt bladeren naar een geschikte locatie voor de geselecteerde map. Als u een URL-bron wilt wijzigen, opent u met deze knop een dialoogvenster waarin u een URL kunt opgeven.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com