Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Star

Ciąg danych używany na potrzeby reprezentacji zestawu wszystkich danych pola w bazie danych można ustawić przy użyciu instrukcji star. Wpływa on na następne instrukcje LOAD i SELECT.

Składnia:  

Star is[ string ]

Argumenty:  

Argumenty Star is
Argument Opis
string

Dowolny tekst. Należy pamiętać, że jeśli ciąg znaków zawiera spacje, wówczas musi zostać ujęty w cudzysłowy.

Jeśli żadna opcja nie zostanie wybrana, przyjmuje się wartość star is;, to znaczy, że symbol gwiazdki nie jest dostępny, chyba że zostało to wyraźnie określone. Ta definicja obowiązuje do momentu podania nowej instrukcji star.

Instrukcja Star is nie jest zalecana do stosowania w części danych skryptu (w Section Application), jeżeli używany jest dostęp do sekcji. Znak gwiazdki jest jednak w pełni obsługiwany w chronionych polach w części Section Access skryptu. W tym przypadku nie trzeba używać konkretnej instrukcji Star is, ponieważ jest ona zawsze ukryta w dostępie do sekcji.

Ograniczenia

 • Nie można używać znaku gwiazdki w polach klucza, to znaczy w polach, które łączą tabele.
 • Nie można używać znaku gwiazdki w polach, na które ma wpływ instrukcja Unqualify, ponieważ może to wpłynąć na pola łączące tabele.
 • Nie można używać znaku gwiazdki w przypadku tabel nielogicznych, na przykład tabel informacyjnych lub tabel mapowania ładowania.
 • Kiedy znak gwiazdki jest używany w polu redukcyjnym (pole, które łączy się z danymi) w dostępie do sekcji, reprezentuje on wartości wymienione w tym polu w dostępie do sekcji. Nie reprezentuje innych wartości, które mogą istnieć w danych, ale nie są wymienione w dostępie do sekcji.
 • Nie można używać znaku gwiazdki w polach, na które ma wpływ jakakolwiek forma redukcji danych poza obszarem Section Access.

Przykład:  

Poniższy przykład zawiera wyodrębnienie skryptu ładowania danych z dostępem do sekcji.

Star is *;

 

Section Access;

LOAD * INLINE [

ACCESS, USERID, PASSWORD, OMIT

ADMIN, ADMIN, ADMIN,

USER, USER1, U1, SALES

USER, USER2, U2, WAREHOUSE

USER, USER3, U3, EMPLOYEES

USER, USER4, U4, SALES

USER, USER4, U4, WAREHOUSE

USER, USER5, U5, *

];

 

Section Application;

LOAD * INLINE [

SALES, WAREHOUSE, EMPLOYEES, ORDERS

1, 2, 3, 4

];

 

Obowiązują następujące ustalenia:

 • Znak Star to *.
 • Użytkownik USER1 nie widzi pola SALES.
 • Użytkownik USER2 nie widzi pola WAREHOUSE .
 • Użytkownik USER3 nie widzi pola EMPLOYEES.
 • Użytkownik USER4 jest dodawany dwukrotnie do rozwiązania, aby OMINĄĆ dla pola dotyczące tego użytkownika: SALES i WAREHOUSE.
 • Użytkownik USER5 ma dodaną “*” co oznacza, że wszystkie pola w polu OMIT są niedostępne. Symbol gwiazdki (*) oznacza wszystkie wartości na liście, a nie wszystkie wartości pola.
 • Użytkownik USER5 nie widzi pól SALES, WAREHOUSE i EMPLOYEES , ale widzi pole ORDERS.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com