Przeskocz do zawartości głównej

Connect

Instrukcja CONNECT służy do określania dostępu aplikacji QlikView do ogólnej bazy danych przy użyciu interfejsu OLE DB/ODBC. W przypadku ODBC źródło danych najpierw należy określić za pomocą narzędzia administracyjnego ODBC.

Składnia:  

ODBC CONNECT TO connect-string
OLEDB CONNECT TO connect-string
CUSTOM CONNECT TO connect-string
LIB CONNECT TO connection

Argumenty:  

Argumenty Connect
Argument Opis
connect-string connect-string ::= datasourcename { ; conn-spec-item }

Ciąg połączenia jest nazwą bazy danych oraz opcjonalną listą co najmniej jednego elementu specyfikacji połączenia. Jeśli nazwa źródła danych zawiera spacje albo jeśli podana zostanie lista elementów specyfikacji połączenia, wówczas ciąg połączenia należy ująć w cudzysłowy.

Wartość datasourcename musi odpowiadać zdefiniowanemu źródłu danych ODBC albo ciągowi, który definiuje dostawcę bazy danych OLE DB.

conn-spec-item ::=DBQ=database_specifier |DriverID=driver_specifier |UID=userid |PWD=password

W przypadku różnych baz danych możliwe elementy specyfikacji połączenia mogą się różnić. W przypadku niektórych baz danych możliwe są także elementy inne niż określone powyżej. W przypadku bazy danych OLE DB niektóre elementy dotyczące połączenia są obowiązkowe, nie opcjonalne.

connection

Nazwa powiązania między danymi zapisywana w edytorze skryptów.

Jeśli instrukcja ODBC zostanie umieszczona przed instrukcją CONNECT, wówczas będzie używany interfejs ODBC; w przeciwnym wypadku będzie używana baza danych OLE DB.

Instrukcja LIB CONNECT TO służy do nawiązania połączenia z bazą danych przy użyciu zapisanego połączenia danych utworzonego w edytorze skryptów.

Przykład 1:  

ODBC CONNECT TO 'Sales

DBQ=C:\Program Files\Access\Samples\Sales.mdb';

Źródło danych zdefiniowane przez tę instrukcję jest używane przez kolejne instrukcje Select (SQL) aż do napotkania nowej instrukcji CONNECT.

Przykład 2:  

LIB CONNECT TO 'MyDataConnection';

Connect32

Ta instrukcja jest używana w taki sam sposób jak instrukcja CONNECT, ale zmusza system 64-bitowy do użycia 32-bitowego dostawcy ODBC / OLE DB. Nie dotyczy to niestandardowej instrukcji connect.

Connect64

Ta instrukcja jest używana w taki sam sposób, jak instrukcja CONNECT, ale wymusza użycie 64-bitowego dostawcy. Nie dotyczy to niestandardowej instrukcji connect.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com