Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie miar kalendarzowych

W celu analizowania danych po względnych zakresach czasu należy korzystać z miar kalendarzowych. Może na przykład pojawić się potrzeba porównania wyników sprzedaży od początku bieżącego roku z wynikami z tego samego okresu poprzedniego roku.

Miary kalendarzowe agregują dane z pola po zakresie czasu i są zapisywane w kategorii Miary w elementach głównych. Miary kalendarzowe obejmują pole przeznaczone do agregacji, agregację, pole danych, a także zakres czasu dla tego pola danych, który określa dane uwzględnione w agregacji. Miary kalendarzowe można utworzyć w obszarze Pola na panelu Zasoby przy użyciu okna dialogowego Utwórz miary kalendarzowe.

Pola można agregować z tabel załadowanych do Menedżera danych albo ze skryptu w edytorze ładowania danych, pod warunkiem że pole znajduje się w tej samej tabeli co pole danych albo znajduje się w powiązanej tabeli.

Pole danych musi jednak pochodzić z tabeli załadowanej za pomocą Menedżera danych, ponieważ miary kalendarzowe używają wyrażeń oznaczonych znacznikami daty i czasu, które są zadeklarowane w autoCalendar, a pola danych są mapowane na autoCalendar tylko wtedy, jeśli zostały załadowane w Menedżerze danych. Miary kalendarzowe obsługują następujące agregacje z polem zagregowanym: Sum, Count, Avg, Min i Max.

Informacja

Miary kalendarzowe nie obsługują kalendarzy utworzonych za pomocą edytora ładowania danych. Jeśli używasz kalendarzy utworzonych za pomocą edytora ładowania danych i chcesz tworzyć miary kalendarzowe, musisz za pomocą Menedżera danych załadować tabelę zawierającą pole danych przeznaczone do użytku z tabelami załadowanymi przy użyciu edytora ładowania danych.

Informacja

Jeśli pole danych podlega więcej niż jednemu kalendarzowi i oba kalendarze są zakwalifikowane do użytku z miarami kalendarzowymi, wówczas pierwszy kalendarz załadowany w skrypcie ładowania danych będzie używany w miarach kalendarzowych.

Miara kalendarzowa może używać jednego z następujących zakresów czasu, które są dostępne do użytku z miarami kalendarzowymi: tydzień, miesiąc, kwartał i rok. W każdym zakresie czasu istnieją różne miary dla okresów, takich jak bieżący miesiąc, okres od początku roku i bieżący tydzień w ubiegłym roku. Dostępne są następujące zakresy czasu i miary, z których można tworzyć miary kalendarzowe:

Miary kalendarzowe dla zakresu czasu Yearly
Miara Opis
YTD Od początku roku dla wszystkich lat.
YTD Current Year Od początku roku dla bieżącego roku.
YTD Last Year Od początku roku dla zeszłych lat.
Miary kalendarzowe dla zakresu czasu Monthly
Miara Opis
MTD Od początku miesiąca dla wszystkich miesięcy i lat.
MTD Current Month Od początku miesiąca dla bieżącego miesiąca.
MTD Last Month Od początku miesiąca dla zeszłego miesiąca.
Current Month Wszystkie dni w tym miesiącu.
Current Month Last Year Wszystkie dni tego miesiąca w zeszłym roku.
Last Month Wszystkie dni zeszłego miesiąca.
Miary kalendarzowe dla zakresu czasu Quarterly
Miara Opis
QTD Od początku kwartału dla wszystkich lat.
QTD Current Quarter Od początku kwartału dla bieżącego kwartału.
QTD Last Quarter Od początku kwartału dla zeszłego kwartału.
Current Quarter Wszystkie dni w bieżącym kwartale.
Current Quarter Last Year Wszystkie dni w bieżącym kwartale zeszłego roku.
Last Quarter Wszystkie dni dla zeszłego kwartału.
Miary kalendarzowe dla zakresu czasu Weekly
Miara Opis
WTD Od początku tygodnia dla wszystkich miesięcy i lat.
WTD Current Week Od początku tygodnia dla bieżącego tygodnia.
WTD Last Week Od początku tygodnia dla zeszłego tygodnia.
Current Week Wszystkie dni w tym tygodniu.
Current Week Last Year Wszystkie dni tego tygodnia w zeszłym roku.
Last Week Wszystkie dni w zeszłym tygodniu.

Utworzone miary kalendarzowe są traktowane tak samo, jak miary główne. Oznacza to, że miary kalendarzowe mogą być używane wielokrotnie i edytowane, gdy aplikacja jest nieopublikowana. Użytkownicy opublikowanej aplikacji będą mieć dostęp do miar kalendarzowych, ale nie będą mogli ich modyfikować.

Tworzenie miary kalendarzowej na podstawie pola

 1. Wybierz Opcje zaawansowane.
 2. W panelu zasobów kliknij pole prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Utwórz miary kalendarzowe.

  Domyślnie pole kliknięte prawym przyciskiem myszy zostanie uwzględnione jako Pole agregacji.

 3. Wybierz pole daty z listy rozwijanej Pole daty.
 4. Wybierz pole z listy rozwijanej Pole agregacji.

 5. Wybierz agregację z listy rozwijanej Agregacja.
 6. Wybierz zakres czasu z listy rozwijanej Zakres czasu.

  W obszarze Podgląd miar pojawi się lista dostępnych miar.

  Wyświetlanie wyrażeń miar można przełączać za pomocą przełącznika Podgląd miar.

 7. Wybierz miary kalendarzowe przeznaczone do dodania do elementów głównych.

  Domyślnie zaznaczone są wszystkie miary.

 8. Kliknij polecenie Zapisz w elementach głównych.
 9. Kliknij polecenie Zamknij.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!