Przeskocz do zawartości głównej

Time — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Time() formatuje wyrażenie jako wartość czasu przy użyciu formatu czasu ustawionego w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania danych lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków.

Składnia:  

Time(number[, format])

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
number Liczba do sformatowania.
format Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu godziny. W przypadku pominięcia użyty jest krótki format daty, format godziny i separator dziesiętny ustawiony w systemie operacyjnym.