Ana içeriğe geç

Time - kod ve grafik fonksiyonu

Time(), bir biçim dizesi sağlanmadığı sürece, bir ifadeyi veri yükleme komut dosyasındaki sistem değişkenlerinde veya işletim sisteminde ayarlanan zaman biçiminde zaman değeri olarak biçimlendirir.

Söz Dizimi:  

Time(number[, format])

Dönüş verileri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
number Biçimlendirilecek sayı.
format Sonuçta elde edilen zaman dizesinin nasıl biçimlendirileceğini açıklayan dize. Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlı kısa tarih biçimi, saat biçimi ve ondalık ayırıcı kullanılır.