Przeskocz do zawartości głównej

alt — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja alt zwraca pierwszy z parametrów o poprawnej reprezentacji liczbowej. Jeśli taki parametr nie zostanie znaleziony, wówczas zwrócony zostanie ostatni parametr. Można użyć dowolnej liczby parametrów.

Składnia:  

alt(expr1[ , expr2 , expr3 , ...] , else)

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
expr1 Pierwsze wyrażenie do sprawdzenia poprawnej reprezentacji liczbowej.
expr2 Drugie wyrażenie do sprawdzenia poprawnej reprezentacji liczbowej.
expr3 Trzecie wyrażenie do sprawdzenia poprawnej reprezentacji liczbowej.
else Wartość do zwrócenia, jeśli żaden z poprzednich parametrów nie ma poprawnej reprezentacji liczbowej.

Funkcja alt jest często używana z funkcjami interpretacji liczby lub daty. W ten sposób aplikacja Qlik Sense może sprawdzać różne formaty danych w kolejności opartej na priorytetach. Można jej także użyć do obsługi wartości NULL w wyrażeniach liczbowych.