Przeskocz do zawartości głównej

Instrukcje LOAD i SELECT

Instrukcje LOAD i SELECT umożliwiają ładowanie danych do programu Qlik Sense. Każda z tych instrukcji powoduje wygenerowanie tabeli wewnętrznej. LOAD służy do ładowania danych z plików, a SELECT — do ładowania danych z baz danych.

W tym kursie używane będą dane z plików, więc używane będą instrukcje LOAD.

Załadowanymi danymi można również sterować za pomocą poprzedzającej instrukcji LOAD. Przykładowo: zmianę nazw pól należy wykonać w ramach instrukcji LOAD, natomiast instrukcja SELECT nie umożliwia żadnych zmian nazw pól.

Ładowanie danych do programu Qlik Sense podlega następującym regułom:

  • Qlik Sense nie odróżnia tabel wygenerowanych przez instrukcję LOAD od tabel wygenerowanych instrukcją SELECT. W przypadku ładowania wielu tabel nie ma więc znaczenia, czy dana tabela została załadowana z użyciem instrukcji LOAD, instrukcji SELECT, czy też obu tych instrukcji.
  • Z punktu widzenia logiki programu Qlik Sense kolejność pól w instrukcji i w pierwotnej tabeli w bazie danych jest nieistotna.
  • W nazwach pól rozróżniana jest wielkość liter. Nazwy pól służą do określania powiązań pomiędzy tabelami danych. Z tego powodu czasami konieczna jest zmiana nazwy pól w skrypcie ładowania w celu uzyskania pożądanego modelu danych.