Przeskocz do zawartości głównej

Identyfikatory zestawu

Identyfikator zestawu reprezentuje zestaw rekordów w danych: albo wszystkie dane, albo ich podzestaw. Jest to zestaw rekordów zdefiniowany przez wybór. Może to być bieżący wybór, wszystkie dane (bez wyboru), wybór z zakładki lub wybór ze stanu alternatywnego.

W przykładzie Sum( {$<Year = {2009}>} Sales ) identyfikatorem jest znak dolara: $. Reprezentuje on bieżący wybór. Reprezentuje również wszystkie możliwe rekordy. Zestaw ten może zostać następnie zmieniony przez modyfikator zawarty w tym wyrażeniu zestawu: zostaje dodany wybór 2009 w Year.

W bardziej złożonym wyrażeniu zestawu dwa identyfikatory mogą być używane razem z operatorem, aby utworzyć sumę, różnicę lub część wspólną dwóch zestawów rekordów.

W poniższej tabeli przedstawiono kilka typowych identyfikatorów.

Przykłady ze wspólnymi identyfikatorami
Identyfikator Opis
1 Reprezentuje cały zestaw wszystkich rekordów w aplikacji niezależnie od dokonanych wyborów.
$ Reprezentuje rekordy bieżącego wyboru w stanie domyślnym. Wyrażenie zestawu {$} jest zatem równoważne niepodaniu żadnego wyrażenia zestawu.
$1 Reprezentuje poprzedni wybór w stanie domyślnym. $2 reprezentuje przedostatni wybór itd.
$_1 Reprezentuje następny wybór. $_2 reprezentuje drugi w kolejności wybór i tak dalej.
BM01 Można zastosować dowolny identyfikator zakładki lub dowolną nazwę zakładki.
AltState Stan alternatywny można przywołać przez podanie nazwy tego stanu.
AltState::BM01 Zakładka zawiera wybory wszystkich stanów, a do konkretnej zakładki można się odwoływać, kwalifikując jej nazwę.

W następującej tabeli przedstawiono przykłady z różnymi identyfikatorami.

Przykłady z różnymi identyfikatorami
Przykład Wynik
Sum ({1} Sales) Zwraca wartość łącznej sprzedaży dla danej aplikacji. Ignorowane są wybory, ale nie wymiary.

Sum ({$} Sales)

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącego wyboru (zwraca to samo co funkcja Sum(Sales)).

Sum ({$1} Sales)

Zwraca wartość sprzedaży dla poprzedniej selekcji.

Sum ({BM01} Sales)

Zwraca wartość sprzedaży dla zakładki o nazwie BM01.

Zob. także:

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!