Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Modyfikatory zestawów

Wyrażenia zestawu służą do definiowania zakresu obliczenia. Centralną częścią wyrażenia zestawu jest modyfikator zestawu, który określa wybór. Służy do modyfikowania wyboru użytkownika lub wyboru w identyfikatorze zestawu, a wynik określa nowy zakres obliczeń.

Modyfikator ustawień składa się z jednej lub więcej nazw pól, po których następuje wybór, który ma zostać dokonany na danym polu. Modyfikator jest ujęty w nawiasy kątowe: < >

Na przykład:

 • Sum ( {$<Year = {2015}>} Sales )

 • Count ( {1<Country = {Germany}>} distinct OrderID )

 • Sum ( {$<Year = {2015}, Country = {Germany}>} Sales )

Zestawy elementów

Zestaw elementów można zdefiniować, używając następujących sposobów:

 • Lista wartości

 • Wyszukiwanie

 • Odwołanie do innego pola

 • Funkcja zestawu

Jeśli definicja zestawu elementów zostanie pominięta, modyfikator zestawu wyczyści wszystkie wybory w tym polu. Na przykład:

Sum( {$<Year = >} Sales )

Przykłady: Wyrażenia wykresu do modyfikatorów zestawów na podstawie zestawów elementów

Lista wartości

Najbardziej typowym przykładem zestawu elementów jest zestaw oparty na liście wartości pól ujętych w nawiasy klamrowe. Na przykład:

 • {$<Country = {Canada, Germany, Singapore}>}

 • {$<Year = {2015, 2016}>}

Wewnętrzne nawiasy klamrowe definiują zestaw elementów. Poszczególne wartości są rozdzielane przecinkami.

Cudzysłowy i rozróżnianie wielkości liter

Jeśli wartości zawierają spacje lub znaki specjalne, należy je umieścić w cudzysłowie. Pojedyncze cudzysłowy implikują dosłowne dopasowanie z rozróżnianiem wielkości liter, z pojedynczą wartością pola. Podwójne cudzysłowy oznaczają dopasowanie bez rozróżniania wielkości liter z co najmniej jedną wartością pola. Na przykład:

 • <Country = {'New Zealand'}>

  Dopasowanie tylko do New Zealand.

 • <Country = {"New Zealand"}>

  Dopasowanie do New Zealand, NEW ZEALAND i new zealand.

Daty muszą być ujęte w cudzysłów i zgodne z formatem daty w danym polu. Na przykład:

 • <ISO_Date = {'2021-12-31'}>

 • <US_Date = {'12/31/2021'}>

 • <UK_Date = {'31/12/2021'}>

Cudzysłowy podwójne można zastąpić nawiasami kwadratowymi lub akcentami słabymi.

Wyszukiwania

Zestawy elementów można również tworzyć przez wyszukiwanie. Na przykład:

 • <Country = {"C*"}>

 • <Ingredient = {"*garlic*"}>

 • <Year = {">2015"}>

 • <Date = {">12/31/2015"}>

W wyszukiwaniach tekstowych można używać symboli wieloznacznych: Gwiazdka (*) reprezentuje dowolną liczbę znaków, a znak zapytania (?) reprezentuje pojedynczy znak. Do definiowania wyszukiwań liczbowych można używać operatorów relacyjnych.

Do wyszukiwania zawsze należy używać cudzysłowów. W wyszukiwaniach wielkość liter nie jest rozróżniana.

Więcej informacji zawiera temat Modyfikatory zestawów z wyszukiwaniami.

Rozszerzenia przez znak dolara

Rozszerzenia przez znak dolara są potrzebne, jeśli chcesz użyć obliczeń w swoim zestawie elementów. Jeśli na przykład chcesz spojrzeć tylko na ostatni możliwy rok, możesz użyć:

<Year = {$(=Max(Year))}>

Więcej informacji zawiera temat Modyfikatory zestawów z rozszerzeniami przez znak dolara.

Wybrane wartości w innych polach

Modyfikatory mogą być oparte na wybranych wartościach innego pola. Na przykład:

<OrderDate = DeliveryDate>

Taki modyfikator spowoduje pobranie wybranych wartości z pola DeliveryDate i zastosowanie ich jako selekcji w polu OrderDate. Jeśli odrębnych wartości jest wiele (więcej niż kilkaset), taka operacja bardzo obciąża procesor i nie jest zalecana.

Funkcje zestawu elementów

Zestaw elementów może też być oparty na funkcjach zestawu P() (wartości możliwe) i E() (wartości wykluczone).

Jeżeli na przykład chcesz wybrać kraje, w których jest lub był sprzedawany produkt Cap, możesz użyć:

<Country = P({1<Product={Cap}>} Country)>

Podobnie jeżeli chcesz wybrać kraje, w których produkt Cap nie był sprzedawany, możesz użyć:

<Country = E({1<Product={Cap}>} Country)>

Więcej informacji zawiera temat Modyfikatory zestawów z wykorzystaniem funkcji zestawu .

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!