Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Connect

Met de opdracht CONNECT wordt de toegang van Qlik Sense tot een algemene database via de OLE DB/ODBC-interface vastgelegd. Voor ODBC moet de gegevensbron eerst worden opgegeven met behulp van ODBC-beheer.

InformatieDeze functionaliteit is niet beschikbaar in Qlik Sense SaaS.
InformatieDeze opdracht ondersteunt alleen mapgegevensverbindingen in de standaardmodus. Zie Beperking van toegang tot bestandssysteem

Syntaxis:  

ODBC CONNECT TO connect-string

OLEDB CONNECT TO connect-string

CUSTOM CONNECT TO connect-string

LIB CONNECT TO connection

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
connect-string connect-string ::= datasourcename { ; conn-spec-item }

De verbindingstekenreeks bestaat uit de naam van de gegevensbron en een optionele lijst met een of meer specificaties voor de verbinding. Als er spaties voorkomen in de naam van de gegevensbron of als specificaties voor de verbinding worden opgegeven, moet de verbindingstekenreeks tussen aanhalingstekens staan.

datasourcename moet een gedefinieerde ODBC-gegevensbron zijn of een tekenreeks waarmee een OLE DB-provider wordt gedefinieerd.

conn-spec-item ::=DBQ=database_specifier |DriverID=driver_specifier |UID=userid |PWD=password

Welke specificaties voor de verbinding mogelijk zijn, is afhankelijk van de databases. Voor sommige databases zijn andere specificaties mogelijk dan de hierboven genoemde. Voor OLE DB zijn sommige van de verbindingsspecifieke items verplicht en niet optioneel.

connection

De naam van een gegevensverbinding die is opgeslagen in de editor voor het laden van gegevens.

Als de ODBC wordt geplaatst voor CONNECT, wordt de ODBC-interface gebruikt, anders wordt OLE DB gebruikt.

Met LIB CONNECT TO wordt verbinding gemaakt met een database waarin een gegevensverbinding is opgeslagen die in de editor voor het laden van gegevens werd gemaakt.

Voorbeeld 1:  

ODBC CONNECT TO 'Sales

DBQ=C:\Program Files\Access\Samples\Sales.mdb';

De door deze opdracht gedefinieerde gegevensbron wordt gebruikt door daaropvolgende Select (SQL)-opdrachten, tot een nieuwe CONNECT-opdracht wordt gemaakt.

Voorbeeld 2:  

LIB CONNECT TO 'DataConnection';

Connect32

Deze opdracht wordt op dezelfde wijze gebruikt als de CONNECT-opdracht, alleen wordt een 64-bits systeem gedwongen om een 32-bits ODBC/OLE DB-provider te gebruiken. Niet van toepassing op custom connect.

Connect64

Deze opdracht wordt op dezelfde wijze gebruikt als de CONNECT-opdracht, alleen wordt het gebruik van een 64-bits provider afgedwongen. Niet van toepassing op custom connect.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!