Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

OLE DB

In Qlik Sense wordt de OLE DB (Object Linking and Embedding, Database)-interface ondersteund voor verbindingen met externe gegevensbronnen. Een groot aantal externe databases kan worden geopend via OLE DB.

OLE DB-gegevensverbindingsinstellingen

OLE DB-gegevensverbindingsinstellingen
UI-itemBeschrijving
Provider

Selecteer Provider in de lijst van beschikbare providers. Alleen beschikbaar als u een nieuwe verbinding maakt.

Gegevensbron

Typ de naam van de gegevensbron waarmee u verbinding wilt maken. Dit kan een servernaam zijn of, in sommige gevallen, het pad naar een databasebestand. Dat hangt ervan af welke OLE DB-provider u gebruikt. Alleen beschikbaar als u een nieuwe verbinding maakt.

Voorbeeld:  

Als u Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider hebt geselecteerd, voert u de bestandsnaam van het Access-databasebestand in, onder vermelding van het volledige bestandspad:

C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps\Tutorial source files\Sales.accdb

WaarschuwingAls een verbinding met de gegevensbron niet werkt, wordt een waarschuwing weergegeven.
VerbindingstekenreeksDe verbindingstekenreeks voor gebruik bij het maken van een verbinding met de gegevensbron. Deze tekenreeks bevat verwijzingen naar de provider en de gegevensbron. Alleen beschikbaar als u een verbinding bewerkt.
Windows-beveiliging ingebouwdMet deze optie kunt u de bestaande Windows-referenties gebruiken van de gebruiker die de Qlik Sense-service uitvoert.
Specifieke gebruikersnaam en wachtwoordMet deze optie moet u gebruikersnaam en wachtwoord invoeren voor de aanmeldingsreferenties voor de gegevensbron.
Gebruikersnaam

Gebruikersnaam om verbinding mee te maken, indien vereist door de gegevensbron.

Laat dit veld leeg als u Windows-beveiliging ingebouwd gebruikt of als de gegevensbron geen referenties vereist.

Wachtwoord

Wachtwoord om verbinding mee te maken, indien vereist door de gegevensbron.

Laat dit veld leeg als u Windows-beveiliging ingebouwd gebruikt of als de gegevensbron geen referenties vereist.

Laden

Database selecteren...

Als u de verbinding wilt testen, klikt u op Laden en vervolgens op Database selecteren... voor het tot stand brengen van de gegevensverbinding.

InformatieU kunt bij het selecteren van gegevens van de gegevensverbinding nog steeds gebruikmaken van alle andere beschikbare databases van de gegevensbron.
NaamNaam van de gegevensverbinding.

Beveiligingsaspecten bij verbinding met op bestanden gebaseerde OLE DB-gegevensverbindingen

OLE DB-gegevensverbindingen die gebruikmaken van op bestanden gebaseerde stuurprogramma's geven het pad naar het verbonden gegevensbestand in de verbindingstekenreeks aan. Het pad kan worden weergegeven als de verbinding wordt bewerkt, in het dialoogvenster voor gegevensselectie of in bepaalde SQL-query's.

Als dit een punt van zorg is, wordt aanbevolen verbinding te maken met het gegevensbestand via een mapgegevensverbinding als dit mogelijk is.

Voorbeeldweergaven van grote gegevensverzamelingen in tabellen stoppen

Als u grote gegevensverzamelingen gebruikt en geen voorbeelden wilt weergeven tijdens het toevoegen van OLE DB-gegevensbronnen aan Gegevensbeheer of de editor voor het laden van gegevens, houdt u de Shift-toest ingedrukt wanneer u uw OLE DB-gegevensverbinding selecteert.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!