Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

NullAsValue

De opdracht NullAsValue legt vast voor welke velden NULL moet worden omgezet in een waarde.

Syntaxis:  

NullAsValue *fieldlist

 

In Qlik Sense wordt standaard aangenomen dat NULL-waarden ontbrekende of ongedefinieerde entiteiten zijn. In sommige databasecontexten moeten NULL-waarden echter als speciale waarden worden beschouwd in plaats van ontbrekende waarden. Het feit dat NULL-waarden gewoonlijk niet mogen worden gekoppeld aan andere NULL-waarden, is te omzeilen door middel van de opdracht NullAsValue.

De opdracht NullAsValue fungeert als schakeloptie en werkt bij opeenvolgende laadopdrachten. Deze opdracht kan met behulp van de opdracht NullAsNull worden uitgeschakeld.

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
*fieldlist Een door komma's gescheiden lijst met velden waarvoor NullAsValue moet worden ingeschakeld. Met een * als veldlijst worden alle velden aangeduid. De jokertekens * en ? zijn toegestaan in de veldnamen. Het gebruik van aanhalingstekens rond veldnamen kan nodig zijn bij het gebruik van jokertekens.

Voorbeeld:  

NullAsValue A,B;

Set NullValue = 'NULL';

LOAD A,B from x.csv;

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!