Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Diagramuitdrukkingen

Een diagramuitdrukking (visualisatie) is een combinatie van functies, velden en rekenkundige operatoren (+ * / =) en andere metingen. Uitdrukkingen worden gebruikt voor het verwerken van gegevens in de app om een resultaat op te leveren dat kan worden bekeken in een visualisatie. Hun gebruik beperkt zich niet tot metingen. U kunt visualisaties bouwen die dynamischer en krachtiger zijn, met uitdrukkingen voor titels, subtitels, voetnoten en zelfs dimensies.

Dit betekent bijvoorbeeld dat de titel van een visualisatie geen statische tekst hoeft te zijn, maar kan worden gemaakt op basis van een uitdrukking waarvan het resultaat verandert afhankelijk van de uitgevoerde selecties.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!