Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Map

De opdracht map ... using wordt gebruikt voor de toewijzing van een bepaalde veldwaarde of uitdrukking aan de waarden van een specifieke toewijzingstabel. De toewijzingstabel wordt gemaakt met behulp van de opdracht Mapping.

Syntaxis:  

Map fieldlist Using  mapname

 

De automatische toewijzing vindt plaats voor velden die zijn geladen na de opdracht Map … Using tot aan het einde van het script of totdat een opdracht Unmap wordt aangetroffen.

De toewijzing gebeurt als laatste in de keten van gebeurtenissen die tot de opslag van het veld in de interne tabel in Qlik Sense leiden. Toewijzing vindt dus niet steeds plaats wanneer een veldnaam wordt aangetroffen als onderdeel van een uitdrukking, maar wanneer de waarde wordt opgeslagen onder de veldnaam in de interne tabel. Als op het niveau van de uitdrukking toewijzing vereist is, moet echter de functie Applymap() worden gebruikt.

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
fieldlist Een door komma's gescheiden lijst met de velden die vanaf dit punt in het script moeten worden toegewezen. Met een * als veldlijst worden alle velden aangeduid. De jokertekens * en ? zijn toegestaan in de veldnamen. Het gebruik van aanhalingstekens rond veldnamen kan nodig zijn bij het gebruik van jokertekens.
mapname De naam van een toewijzingstabel die eerder is gelezen in een opdracht mapping load of mapping select.

Voorbeelden en resultaten:
Voorbeeld Resultaat
Map Country Using Cmap; Maakt het toewijzen van het veld Country mogelijk met de toewijzing Cmap.
Map A, B, C Using X; Maakt het toewijzen van de velden A, B en C mogelijk met de toewijzing X.
Map * Using GenMap; Maakt het toewijzen van alle velden mogelijk met GenMap.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!