Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Apps maken

Qlik Sense-apps zijn applicaties die gemaakt zijn met gegevens en zijn gebouwd voor een specifiek doel. App-gebruikers verkennen de gegevens door middel van de visualisaties die zijn geselecteerd en uitgebreid door app-ontwikkelaars.

Apps worden gemaakt met behulp van drie primaire methoden, afhankelijk van het vaardigheidsniveau en hoeveel gegevensbewerking is vereist voor de gegevenslading. Opties voor basis en geavanceerd zijn:

  1. Eén keer geüpload en nooit gewijzigd.
  2. Handmatig zijn gewijzigd met Gegevensbeheer.
  3. Vervangen door of vernieuwd met nieuwe wijzigingen.

De basis van een app bestaat uit het gegevensmodel en het load-script. Metingen en dimensies zijn herbruikbare gegevensitems waarmee diagrammen worden aangemaakt. Werkbladen en presentaties tonen en organiseren uw visualisaties. Inzichten kunnen worden opgedaan door het toepassen van filters en selecties.

Een Qlik Sense-app met selecties toegepast

Kom tot nieuwe inzichten door selecties toe te passen

Machtigingen zijn vereist voor het maken en gebruiken van apps. Als een app-functionaliteit niet voor u beschikbaar is, neem dan contact op met uw beheerder zodat de specifieke machtigingen aan u kunnen worden toegewezen.

Qlik Sense-apps bevatten gegevens en maken gebruik van visualisaties om die gegevens te verkennen. Kom tot nieuwe inzichten door selecties aan visualisaties toe te voegen.

De basis van een app bestaat uit het gegevensmodel en het load-script. Metingen en dimensies zijn herbruikbare gegevensitems waarmee diagrammen worden aangemaakt. Werkbladen en presentaties tonen en organiseren uw visualisaties. Bladwijzers zijn gemakkelijk om een bepaalde selectiestatus op een werkblad op te slaan.

De maker van een app is automatisch ook de eigenaar. Een app kan opnieuw worden gebruikt, aangepast en gedeeld met anderen, al naar gelang de toegangsrechten. Afhankelijk van of de app gepubliceerd is of niet kunnen verschillende handelingen worden uitgevoerd.

InformatieDe bestandsindeling .qvf is een productspecifiek formaat.

Qlik Sense-apps zijn applicaties die gemaakt zijn met gegevens en zijn gebouwd voor een specifiek doel. App-gebruikers verkennen de gegevens door middel van de visualisaties die zijn geselecteerd en uitgebreid door app-ontwikkelaars. Apps worden gemaakt met behulp van drie primaire methoden, afhankelijk van het vaardigheidsniveau en hoeveel gegevensbewerking is vereist voor de gegevenslading. Opties voor basis en geavanceerd zijn:

Basis

Gegevensbeheer en Editor voor laden van gegevens

Met het Gegevensbeheer kunt u snel gegevens toevoegen en transformeren. U kunt gegevenstabellen ook koppelen. De Editor voor het laden van gegevens maakt gebruik van scriptcodes om met een gegevensbron te verbinden en de gegevens op te halen.Zie Gegevens laden en beheren met Gegevensbeheer en De editor voor het laden van gegevens gebruiken.Zie Gegevens laden en beheren met Gegevensbeheer en De editor voor het laden van gegevens gebruiken.

Metingen

Metingen zijn berekeningen die in visualisaties worden gebruikt. Metingen worden gemaakt op basis van een uitdrukking die bestaat uit aggregatiefuncties, zoals Sum of Max, gecombineerd met een of meerdere velden. Zie Metingen en Uitdrukkingen gebruiken in visualisaties.

Dimensies

Dimensies zijn velden die in visualisaties worden gebruikt. Dimensies bepalen hoe de gegevens in een visualisatie worden gegroepeerd. Bijvoorbeeld: totale verkoop per land of aantal producten per leverancier. Zie Dimensies en Velden.

Structuur en visuele elementen

Werkbladen

Werkbladen bevatten gegevensvisualisaties, zoals diagrammen en tabellen. U brengt structuur aan in de app door visualisaties te groeperen op werkbladen. Zo heeft u misschien een werkblad voor de verkoop in Noord-Amerika en een ander voor Europa. Ga voor meer informatie naar Een app via werkbladen structureren en Visualisaties.

Bladwijzers

Bladwijzers zijn sneltoetsen naar een bepaalde verzameling selecties en uitbreidingen van diagrammen. Zie .

Presentaties

Presentaties zijn gebaseerd op snapshots van visualisaties. Een presentatie bestaat uit een combinatie van snapshots van gegevens op bepaalde tijden en selecties. Door uw gegevens op deze manier te presenteren komt u tot nieuwe inzichten. Zie Inzichten delen met gegevenspresentaties.

InformatieIn Qlik Sense Desktop worden apps gewoonlijk opgeslagen in <user>\Documents\Qlik\Sense\Apps als <Appnaam>.qvf, waarbij <Appnaam> de naam van de app is. Als u in Qlik Sense Desktop de naam van een app wijzigt, wordt de .qvf niet bijgewerkt.
GERELATEERD LESMATERIAAL:

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!