Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Functies en opdrachten die niet worden aanbevolen in Qlik Sense

De meeste functies en opdrachten die kunnen worden gebruikt in load-scripts en diagramuitdrukkingen in QlikView 12 worden tevens ondersteund in Qlik Sense, maar voor sommige hiervan wordt het gebruik in Qlik Sense niet aanbevolen. Er zijn ook functies en opdrachten beschikbaar in eerdere versies van Qlik Sense die zijn verouderd.

Om compatibiliteitsredenen werken zij nog steeds zoals bedoeld, maar het is raadzaam om de code bij te werken op basis van de aanbevelingen in deze sectie, aangezien zij mogelijk worden verwijderd in komende versies.

Scriptopdrachten die niet worden aanbevolen in Qlik Sense

Deze tabel bevat scriptopdrachten die niet worden aanbevolen voor gebruik in Qlik Sense.

Scriptopdrachten die niet worden aanbevolen
Opdracht Aanbeveling
Command Gebruik in plaats hiervan SQL.
CustomConnect Gebruik in plaats hiervan Custom Connect.

Parameters voor scriptopdrachten die niet worden aanbevolen in Qlik Sense

Deze tabel bevat parameters voor scriptopdrachten die niet worden aanbevolen voor gebruik in Qlik Sense.

Parameters voor scriptopdrachten die niet worden aanbevolen
Opdracht Parameters
Buffer

Gebruik Incremental in plaats van:

 • Inc (niet aanbevolen)
 • Incr (niet aanbevolen)
LOAD

De volgende trefwoorden voor parameters worden gegenereerd door QlikView 12-wizards voor bestandstransformatie. De functionaliteit blijft behouden als gegevens opnieuw worden geladen, maar Qlik Sense biedt geen gerichte ondersteuning/wizards voor het genereren van de opdracht met deze parameters:

 • Bottom
 • Cellvalue
 • Col
 • Colmatch
 • Colsplit
 • Colxtr
 • Compound
 • Contain
 • Equal
 • Every
 • Expand
 • Filters
 • Intarray
 • Interpret
 • Length
 • Longer
 • Numerical
 • Pos
 • Remove
 • Rotate
 • Row
 • Rowcnd
 • Shorter
 • Start
 • Strcnd
 • Top
 • Transpose
 • Unwrap
 • XML: XMLSAX and Pattern is Path

Functies die niet worden aanbevolen in Qlik Sense

Deze tabel bevat script- en diagramfuncties die niet worden aanbevolen voor gebruik in Qlik Sense.

Functies die niet worden aanbevolen
Functie Aanbeveling

NumAvg

NumCount

NumMax

NumMin

NumSum

Gebruik in plaats hiervan Range-functies.

Bereikfuncties

Color()

QliktechBlue

QliktechGray

Gebruik in plaats hiervan kleurfuncties. QliktechBlue() kan worden vervangen door RGB(8, 18, 90) en QliktechGray kan worden vervangen door RGB(158, 148, 137) om dezelfde kleuren te krijgen.

Kleurfuncties

QlikViewVersion

Gebruik in plaats hiervan EngineVersion.

EngineVersion - script- en diagramfunctie

ProductVersion

Gebruik in plaats hiervan EngineVersion.

EngineVersion - script- en diagramfunctie

QVUser  
Year2Date Gebruik in plaats hiervan YearToDate.
Vrank Gebruik in plaats hiervan Rank.
WildMatch5 Gebruik in plaats hiervan WildMatch.

Kwalificatie ALL

In QlikView 12 kan de kwalificatie ALL voorkomen vóór een uitdrukking. Dit is gelijk aan het gebruik van {1} TOTAL. In een dergelijk geval wordt de berekening gemaakt op basis van alle waarden van het veld in het document, en worden grafiekdimensies en huidige selecties genegeerd. Dezelfde waarde wordt altijd geretourneerd, ongeacht de logische status in het document. Als de kwalificatie ALL wordt gebruikt, kan de uitdrukking set niet worden gebruikt omdat de kwalificatie ALL zelf een set definieert. Om de functionaliteit uit eerdere versies te behouden werkt de kwalificatie ALL nog in deze versie van Qlik Sense. Het is echter mogelijk dat deze kwalificatie in toekomstige versies wordt verwijderd.

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!