Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Connect

Instrukcja CONNECT służy do określania dostępu aplikacji Qlik Sense do ogólnej bazy danych przy użyciu interfejsu OLE DB/ODBC. W przypadku ODBC źródło danych najpierw należy określić za pomocą narzędzia administracyjnego ODBC.

InformacjaTa funkcjonalność jest niedostępna w środowisku Qlik Sense SaaS.
InformacjaTa instrukcja obsługuje tylko powiązania do danych w folderze w trybie standardowym. Zob. Ograniczenie dostępu do systemu plików

Składnia:  

ODBC CONNECT TO connect-string

OLEDB CONNECT TO connect-string

CUSTOM CONNECT TO connect-string

LIB CONNECT TO connection

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
connect-string connect-string ::= datasourcename { ; conn-spec-item }

Ciąg połączenia jest nazwą bazy danych oraz opcjonalną listą co najmniej jednego elementu specyfikacji połączenia. Jeśli nazwa źródła danych zawiera spacje albo jeśli podana zostanie lista elementów specyfikacji połączenia, wówczas ciąg połączenia należy ująć w cudzysłowy.

datasourcename musi być zdefiniowanym źródłem danych ODBC albo ciągiem znaków, który definiuje dostawcę OLE DB.

conn-spec-item ::=DBQ=database_specifier |DriverID=driver_specifier |UID=userid |PWD=password

W przypadku różnych baz danych możliwe elementy specyfikacji połączenia mogą się różnić. W przypadku niektórych baz danych możliwe są także elementy inne niż określone powyżej. W przypadku bazy danych OLE DB niektóre elementy dotyczące połączenia są obowiązkowe, nie opcjonalne.

connection

Nazwa połączenia do danych zapisywana w edytorze ładowania danych.

Jeśli źródło ODBC zostanie umieszczone przed instrukcją CONNECT, wówczas będzie używany interfejs ODBC; w przeciwnym wypadku będzie używany interfejs OLE DB.

Za pomocą instrukcji LIB CONNECT TO nawiązuje połączenie z bazą danych przy użyciu zapisanego połączenia danych utworzonego w edytorze ładowania danych.

Przykład 1:  

ODBC CONNECT TO 'Sales

DBQ=C:\Program Files\Access\Samples\Sales.mdb';

Źródło danych zdefiniowane przez tę instrukcję jest używane przez kolejne instrukcje Select (SQL), aż do napotkania nowej instrukcji CONNECT.

Przykład 2:  

LIB CONNECT TO 'DataConnection';

Connect32

Ta instrukcja jest używana w taki sam sposób, jak instrukcja CONNECT, ale zmusza system 64-bitowy do użycia 32-bitowego dostawcy ODBC/OLE DB. Nie dotyczy to niestandardowej instrukcji connect.

Connect64

Ta instrukcja jest używana w taki sam sposób, jak instrukcja CONNECT, ale wymusza użycie 64-bitowego dostawcy. Nie dotyczy to niestandardowej instrukcji connect.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!