Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Visualisaties

Met visualisaties kunt u gegevens zo weergeven dat de gebruikers van uw app deze kunnen interpreteren en verkennen. Een staafdiagram bijvoorbeeld om verkoopcijfers voor verschillende regio's te vergelijken, of een tabel met precieze waarden voor dezelfde gegevens. Goede visualisaties helpen u de weergegeven gegevens snel en nauwkeurig interpreteren.

Het is gemakkelijk visualisaties toe te voegen en aan te passen. Visualisaties kunnen diagrammen zijn, zoals staafdiagrammen, cirkeldiagrammen, tabellen, meters en structuuroverzichten. Elk diagramtype biedt een unieke functionaliteit. In de Qlik Sense Dev Hub kunt u aangepaste objecten maken. Qlik Sense markeert automatisch items die bij uw selecties horen zodat u naar een lager niveau kunt schakelen en filteren.

Een werkblad met vier verschillende visualisaties

Werkblad met visualisaties.

De gegevensbronnen van uw visualisaties begrijpen

U moet uw gegevens begrijpen als u een effectieve visualisatie wilt ontwerpen met een duidelijk doel. Vraag uzelf het volgende af:

 • Om wat voor soort gegevens gaat het? Nominale, ordinale, interval- of ratiogegevens?
 • Hoe verhouden verschillende delen van de gegevens zich tot elkaar?
 • Kunt u de gegevens op een zodanige manier ordenen dat het voor u gemakkelijk wordt om uw visualisaties te maken?
 • Wat wilt u met uw gegevens communiceren?
 • Zijn er dimensies of metingen die u opnieuw wilt gebruiken in meerdere visualisaties?

U moet uw gegevens ook begrijpen op het gebied van velden, dimensies en metingen. Deze beïnvloeden hoe uw gegevens in uw visualisaties worden gebruikt.

Ga voor meer informatie naar Tips voor het gebruik van gegevensmodellen.

Visualisatietypen selecteren die aansluiten bij uw doel

Elk visualisatietype heeft een specifiek doel. U moet over het doel van uw visualisatie nadenken en een visualisatietype selecteren waarmee u uw gegevens effectief voor dat doel kunt onderzoeken.

Bijvoorbeeld: u wilt laten zien hoe een meting, kwartaalverkopen, zich in de tijd ontwikkelt. U zou een lijndiagram moeten maken, omdat een van de sterke punten hiervan is dat wordt weergegeven hoe metingswaarden in de tijd veranderen. U kunt ook starten met het type analyse dat u wilt maken.

Ga voor meer informatie naar Aanbevolen procedures voor het kiezen van visualisatietypen en Visualisaties maken en bewerken.

Als u niet zeker weet welke visualisatietypen u wilt gebruiken voor uw gegevens, biedt Qlik Sense twee methoden voor het maken van visualisaties met assistentie:

 • U kunt Inzichtenadviseur gebruiken zodat Qlik Sense uw gegevens analyseert en visualisaties genereert op basis van uw zoekopdrachten of selecties. Vervolgens kunt u ervoor kiezen om deze visualisaties aan uw werkbladen toe te voegen.

  Ga voor meer informatie naar Visualisaties maken met Inzichtenadviseur.

 • U kunt ook visualisaties maken op basis van diagramsuggesties door een veld vanuit het bedrijfsmiddelenvenster naar het werkblad te slepen en vervolgens aanvullende velden die u aan de visualisatie wilt toevoegen, naar het eerste veld te slepen. Qlik Sense maakt vervolgens een voorgestelde visualisatie op basis van de velden die voor de visualisatie zijn geselecteerd.

  Ga voor meer informatie naar Visualisaties maken met diagramsuggesties van Inzichtenadviseur.

Visualisaties bijwerken om de weergave van gegevens te verbeteren

Tijdens het maken van uw visualisaties kunt u deze wijzigen om te verbeteren hoe gegevens worden weergegeven en gemarkeerd in het werkblad. U kunt de gegevens ook wijzigen of de visualisatie omschakelen naar een ander type.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!