Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

ODBC

Gegevens laden van ODBC-gegevensbronnen

 • U kunt de Database-connectoren in het Qlik ODBC Connector Package gebruiken dat de meestgebruikte ODBC-bronnen ondersteunt. Hiermee kunt u de gegevensbron in Qlik Sense definiëren zonder gebruik te hoeven maken van de Microsoft Windows ODBC Data Source Administrator. Als u direct verbinding wilt maken met een database via een van de voor Qlik gelicentieerde ODBC-stuurprogramma’s in het ODBC Connector Package, raadpleegt u de instructies voor Database-connectoren op de Help-site voor Qlik Connectors.

 • U kunt een ODBC-stuurprogramma installeren voor de DBMS in kwestie en een gegevensbron DSN maken. Dit wordt in dit gedeelte beschreven.

U kunt een DBMS (Database Management System) openen via ODBC met Qlik Sense:

InformatieIn het dialoogvenster Nieuwe verbinding maken (ODBC) worden de Gebruikers-DSN-verbindingen weergegeven die zijn geconfigureerd. Wanneer u de Qlik Sense Desktop gebruikt, geeft de lijst met DSN-verbindingen de ODBC-stuurprogramma's weer die zijn opgenomen in de ODBC Connector Package. Ze worden aangegeven met het "Qlik-" dat is gekoppeld aan de naam (bijvoorbeeld Qlik-db2). Deze stuurprogramma's kunnen niet worden gebruikt om een nieuwe ODBC-verbinding te maken. Ze worden exclusief gebruikt door de databaseconnectoren in de ODBC Connector Package. De stuurprogramma's ODBC van de ODBC Connector Package worden niet weergegeven wanneer u Qlik Sense gebruikt in een serveromgeving.

U kunt ook gegevens uit de database exporteren naar een bestand dat door Qlik Sense kan worden gelezen.

In het algemeen worden diverse ODBC-stuurprogramma's geïnstalleerd met Microsoft Windows. U kunt extra stuurprogramma's aanschaffen bij een softwareleverancier, zoeken op het internet of verkrijgen van de DBMS-fabrikant. Sommige stuurprogramma's zijn gratis verkrijgbaar.

InformatieIn een serveromgeving bestaan er beperkingen voor het stuurprogramma van Microsoft Access Database. Gebruik SQL Server Express Edition om problemen te voorkomen.
Herdistribueerbare component van de Microsoft Access Database Engine 2016.

De hier beschreven ODBC-interface is de interface op de clientcomputer. Als u ODBC wilt gebruiken voor toegang tot een relationele database met meerdere gebruikers op een netwerkserver, hebt u misschien extra DBMS-software nodig die een client toegang geeft tot de database op de server. Neem voor meer informatie over de benodigde software contact op met de DBMS-leverancier.

ODBC-gegevensverbindingsinstellingen

ODBC-gegevensverbindingsinstellingen
UI-item Beschrijving
Gebruikers-DSN

Systeem-DSN

Selecteer met welk type DSN u verbinding wilt maken.

Bij Gebruikers-DSN-bronnen moet u opgeven of een 32-bits stuurprogramma wordt gebruikt via Gebruik 32-bits verbinding.

Systeem-DSN-verbindingen kunnen worden gefilterd als 32-bits of 64-bits.

Single Sign-On

U kunt Single Sign-On (SSO) inschakelen bij het maken van een verbinding met gegevensbronnen van SAP HANA of .

Zie SAP HANA configureren voor SAML toegang met eenmalige aanmelding met Qlik Sense (alleen in het Engels) voor meer informatie.

Als deze optie niet wordt geselecteerd, worden referenties van Engine-servicegebruikers gebruikt, tenzij u referenties opgeeft in Gebruikersnaam en Wachtwoord.

Als deze optie is geselecteerd, worden referenties van Engine-servicegebruikers of Gebruikersnaam / Wachtwoord gebruikt voor een Windows-aanmelding, gevolgd door een aanmelding bijSAML (SAP HANA) waarbij gebruik wordt gemaakt van de huidige referenties van de gebruiker.

Gebruikersnaam

Gebruikersnaam om verbinding mee te maken, indien vereist door de gegevensbron.

Laat dit veld leeg als u gebruikersreferenties van de Engine-service wilt gebruiken of als de gegevensbron geen referenties vereist.

Wachtwoord

Wachtwoord om verbinding mee te maken, indien vereist door de gegevensbron.

Laat dit veld leeg als u gebruikersreferenties van de Engine-service wilt gebruiken of als de gegevensbron geen referenties vereist.

Naam Naam van de gegevensverbinding.

ODBC-stuurprogramma's toevoegen

Er moet een ODBC-stuurprogramma voor uw DBMS (Database Management System) worden geïnstalleerd op om Qlik Sense toegang tot uw database te verlenen. Aanbevolen wordt om altijd het nieuwste stuurprogramma te installeren. Raadpleeg de documentatie van de leverancier voor instructies met betrekking tot het downloaden en installeren.

Er moet een ODBC-stuurprogramma voor uw DBMS worden geïnstalleerd om Qlik Sense toegang tot uw database te verlenen. Dit is externe software. De onderstaande instructies komen daarom mogelijk niet overeen met de software van alle leveranciers. Raadpleeg de documentatie voor de DBMS die u gebruikt voor meer details.

Doe het volgende:

 1. Dubbelklik op het pictogram Systeembeheer in het Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op het pictogram ODBC-gegevensbronnen (64-bits).

  Het dialoogvenster ODBC-gegevensbronbeheer wordt geopend.

 3. Op het tabblad Gebruikers-DSN selecteert u de database die u wilt gebruiken met Qlik Sense.
 4. Selecteer het tabblad Stuurprogramma’s in het dialoogvenster Gegevensbronnen.

  Op het tabblad Stuurprogramma’s ziet u een lijst met geïnstalleerde ODBC-stuurprogramma’s. Als uw DBMS niet in de lijst voorkomt, moet u een stuurprogramma installeren. Voer het installatieprogramma uit dat bij het ODBC-stuurprogramma wordt meegeleverd, bijvoorbeeld het Microsoft ODBC-installatieprogramma.

64-bits en 32-bits versies van de ODBC-configuratie

Een 64-bits versie van het besturingssysteem Microsoft Windows bevat de volgende versies van het programma Microsoft Open DataBase Connectivity (ODBC) Data Source Administrator (Odbcad32.exe):

 • De 32-bits versie van het Odbcad32.exe-bestand staat in de map %systemdrive%\Windows\SysWOW64.
 • De 64-bits versie van het Odbcad32.exe-bestand staat in de map %systemdrive%\Windows\System32.

ODBC-gegevensbronnen maken

Er moet een ODBC-gegevensbron worden gemaakt voor de database als u deze wilt kunnen gebruiken. Dit kunt u doen tijdens de ODBC-installatie of op een later moment.

InformatieVoordat u begint met het maken van gegevensbronnen, moet er worden besloten of het Gebruikers-DSN of Systeem-DSN (aanbevolen) moeten zijn. U kunt alleen gebruikersgegevensbronnen bereiken als u over de juiste gegevensreferenties beschikt. In een serverinstallatie moet u gewoonlijk systeemgegevensbronnen maken om de gegevensbronnen met andere gebruikers te kunnen delen.

Doe het volgende:

 1. Open Odbcad32.exe.

 2. Ga naar het tabblad Systeem-DSN om een systeemgegevensbron te maken.

 3. Klik op Toevoegen.

  Het dialoogvenster Nieuwe gegevensbron maken wordt geopend. Hierin wordt een lijst weergegeven van de geïnstalleerde ODBC-stuurprogramma's.

 4. Als het juiste ODBC-stuurprogramma wordt weergegeven, selecteert u dit en klikt u op Voltooien.

  Er wordt een speciaal dialoogvenster voor het geselecteerde database-stuurprogramma geopend.

 5. Selecteer Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb) en klik op Voltooien.
 6. InformatieAls u dit stuurprogramma niet kunt vinden in de lijst, kunt u het downloaden van de downloadwebsite van Microsoft en installeren.
 7. Geef uw gegevensbron een naam en stel de nodige parameters in.
 8. Geef de gegevensbron Zelfstudie voor maken van ODBC-scripts een naam.
 9. Klik onder Database op Selecteren....
 10. Blader onder Directory's naar de locatie van uw Sales.accdb-bestand (een voorbeeldbestand uit de zelfstudie).
 11. Als het bestand Sales.accdb zichtbaar is in het tekstvak aan de linkerkant, klikt u hierop om het de databasenaam te maken.
 12. Klik driemaal op OK om alle dialoogvensters te sluiten.
 13. Klik op OK.

Beste praktijken bij gebruik van ODBC-gegevensverbindingen

Apps met ODBC-gegevensverbindingen verplaatsen

Als u een app verplaatst tussen Qlik Sense-sites/Qlik Sense Desktop-installaties, worden gegevensverbindingen meegenomen. Als de app ODBC-gegevensverbindingen bevat, moet u ervoor zorgen dat de bijbehorende ODBC-gegevensbronnen ook in de nieuwe implementatie bestaan. De ODBC-gegevensbronnen moeten een identieke naam en configuratie hebben en naar dezelfde databases of bestanden wijzen.

Beveiligingsaspecten bij verbinding met op bestanden gebaseerde ODBC-gegevensverbindingen

ODBC-gegevensverbindingen die gebruikmaken van op bestanden gebaseerde stuurprogramma's geven het pad naar het verbonden gegevensbestand in de verbindingstekenreeks aan. Het pad kan worden weergegeven als de verbinding wordt bewerkt, in het dialoogvenster voor gegevensselectie of in bepaalde SQL-query's.

Als dit een punt van zorg is, wordt aanbevolen verbinding te maken met het gegevensbestand via een mapgegevensverbinding als dit mogelijk is.

Voorbeeldweergaven van grote gegevensverzamelingen in tabellen stoppen

Als u grote gegevensverzamelingen gebruikt en geen voorbeelden wilt weergeven tijdens het toevoegen van ODBC-gegevensbronnen aan Gegevensbeheer of de editor voor het laden van gegevens, houdt u de Shift-toest ingedrukt wanneer u uw ODBC-gegevensverbinding selecteert.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!