Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Unqualify

Met de opdracht Unqualify wordt de kwalificatie van veldnamen die eerder was ingeschakeld met de opdracht Qualify, uitgeschakeld.

Syntaxis:  

Unqualify *fieldlist

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
*fieldlist

Een door komma's gescheiden lijst met velden waarvoor kwalificatie moet worden ingeschakeld. Met een * als veldlijst worden alle velden aangeduid. De jokertekens * en ? zijn toegestaan in de veldnamen. Het gebruik van aanhalingstekens rond veldnamen kan nodig zijn bij het gebruik van jokertekens.

In de documentatie voor de opdracht Qualify vindt u meer informatie.

Voorbeeld 1:  

In een onbekende database is het vaak handig om in het begin alleen een enkel veld of een paar velden te koppelen, zoals in het volgende voorbeeld:

qualify *;

unqualify TransID;

SQL SELECT * from tab1;

SQL SELECT * from tab2;

SQL SELECT * from tab3;

Eerst wordt de kwalificatie voor alle velden uitgeschakeld.

Vervolgens wordt de kwalificatie uitgeschakeld voor TransID.

Alleen TransID zal worden gebruikt voor associaties tussen de tabellen tab1, tab2 en tab3. Alle andere velden worden gekwalificeerd met de tabelnaam.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!