Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

AutoNumber

Deze instructie genereert een uniek geheel getal voor elke afzonderlijk geëvalueerde waarde in een veld die tijdens de uitvoering van een script wordt aangetroffen.

Het is ook mogelijk om de functie autonumber - scriptfunctie te gebruiken in een LOAD-instructie, maar dit heeft enige beperkingen als u een geoptimaliseerde lading wilt gebruiken. U kunt een geoptimaliseerde lading maken door de gegevens eerst op te halen vanuit een QVD-bestand. Vervolgens kunt u de instructie AutoNumber gebruiken om de waarden naar symboolsleutels te converteren.

Syntaxis:  

AutoNumber *fieldlist [Using namespace] ]

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
*fieldlist

Een door komma's gescheiden lijst met de velden waarin de waarden moeten worden vervangen door een uniek geheel getal.

U kunt de jokertekens ? en * in de veldnamen gebruiken om alle velden met een overeenkomstige naam toe te voegen U kunt ook * gebruiken om alle velden toe te voegen. U moet de veldnamen tussen aanhalingstekens plaatsen als u jokertekens gebruikt.

namespace

Using namespace is optioneel. U kunt deze optie gebruiken als u een naamruimte wilt maken waarin identieke waarden in verschillende velden dezelfde sleutel delen.

Als u deze optie niet gebruikt, wordt voor alle velden een afzonderlijke sleutelindex gebruikt.

Beperkingen:  

Als u verschillende LOAD-instructies gebruikt in het script, moet de AutoNumber-instructie achter de laatste LOAD-instructie worden geplaatst.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!