Ga naar hoofdinhoud

Rem

Met de opdracht rem kunt u opmerkingen of commentaar aan het script toevoegen, of scriptopdrachten tijdelijk deactiveren zonder ze te verwijderen.

Syntaxis:  

Rem string

 

Alles wat tussen rem en de volgende puntkomma ; staat, wordt als opmerking beschouwd.

Er zijn twee alternatieve manieren om opmerkingen in uw script op te nemen:

  1. U kunt een opmerking op elke willekeurige plaats in het script opnemen - behalve tussen twee aanhalingstekens - door het betreffende deel tussen /* en */ te plaatsen.
  2. Als u // in het script typt, wordt alle tekst rechts daarvan op dezelfde rij beschouwd als een opmerking. (Let op de uitzondering //: die als deel van een internetadres kan worden gebruikt.)

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
string Een willekeurige tekst.

Voorbeeld:  

Rem ** This is a comment **;

/* This is also a comment */

// This is a comment as well

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!