Ga naar hoofdinhoud

Trace

Met de opdracht trace wordt eventueel een tekenreeks naar het venster Voortgang scriptuitvoering en in het scriptlogbestand geschreven. Dit is zeer handig bij het opsporen van fouten. Met behulp van $-uitbreidingen van variabelen die zijn berekend vóór de trace-opdracht, kunt u het bericht aanpassen.

Syntaxis:  

Trace string

Voorbeeld 1:  

De volgende instructie kan worden gebruikt meteen na de Load-instructie waarmee de 'Main'-tabel wordt geladen.

Trace Main table loaded;

Hiermee wordt de tekst ‘Main table loaded’ weergegeven in het scriptuitvoeringsvenster en in het logbestand.

Voorbeeld 2:  

De volgende instructies kunnen worden gebruikt meteen na de Load-instructie waarmee de 'Main'-tabel wordt geladen.

Let MyMessage = NoOfRows('Main') & ' rows in Main table';

Trace $(MyMessage);

Hiermee wordt in het scriptuitvoeringsvenster en in het logbestand een tekst weergegeven die het aantal rijen aangeeft, bijvoorbeeld ‘265,391 rows in Main table’ .

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!