Ana içeriğe geç

Yapay anahtarlar

BU SAYFADA

Yapay anahtarlar

İki veya daha fazla dahili tablonun iki veya daha fazla ortak alana sahip olması, bir bileşik anahtar ilişkisine işaret eder. Qlik Sense, bunu yapay anahtarlarla gerçekleştirir. Bu anahtarlar, bileşik anahtarın tüm oluşan bileşimlerini temsil eden anonim alanlardır.

Bileşik anahtarların sayısı arttığında veri miktarlarına, tablo yapısına ve diğer faktörlere bağlı olarak Qlik Sense bunları incelikle işleyebilir ya da işleyemeyebilir. Örneğin, performansı etkileyebilir ve bellek kullanımını artırabilirler. Birbirine bağımlı olan birkaç yapay anahtar olduğunda, bunların kaldırılması iyi bir uygulamadır.

Şimdi son veri kümemizi yükleyebiliriz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Veri yükleme düzenleyicisini Scripting Tutorial uygulamasında açın.
 2. Yeni bir kod bölümü eklemek için Create new seçeneğine tıklayın.
 3. Bölüme Customers adını verin.
 4. Sağ menüdeki DataFiles altında Veri seç'e tıklayın.

 5. Karşıya yükleyin ve ardından Customers.xlsx öğesini seçin. Veri önizleme penceresi açılır.
 6. Sheet1 öğesini seçin
 7. Kod ekle'ye tıklayın.
 8. Verileri yükle'ye tıklayın.
 9. Artık veri yükleme ilerleme durumu penceresinde bir yapay anahtarın oluşturulduğunu görebilirsiniz.

  Yapay anahtar uyarısına sahip veri yükleme ilerleme penceresi
  Data load progress window with synthetic key warning.

 10. Veri modeli görüntüleyicisi'ni açın.
 11. Yeni $Syn 1 Table tablosunun oluşturulduğunu gördüğümüzde yeni bir yapay anahtar oluşturulduğunu anlayabiliriz. Region ve Region code gibi Sheet1 ve Region bağlı tablolarında ortak olan tüm alanları içerir. Bu durumda bağlantılar biraz karışık ve yanıltıcı hale gelebilir, bu yüzden bu anahtarı tutmak istemeyiz.

  Yapay anahtarı gösteren veri modeli görüntüleyicisi
  Data model viewer showing synthetic key.

Yapay anahtarların çözülmesi

Yapay anahtarları gidermenin en kolay yolu, tablolardaki bir veya daha fazla alanı yeniden adlandırmaktır. Bu, veri yüklenirken yapılabilir. Şimdi, yapay anahtarı kaldırmaya yönelik adımlarda ilerleyeceğiz.

 1. Veri yükleme düzenleyicisini açın.
 2. Müşteriler bölümüne tıklayın ve LOAD deyiminde aşağıdakini bildiren satırı silin:
 3. Bölge,

 4. Verileri yükle'ye tıklayın.
 5. Veri modeli görüntüleyicisi'ni açın.
 6. Yapay anahtar kaldırılmıştır.

  Yapay anahtarın kaldırıldığını gösteren veri modeli görüntüleyicisi
  Data model viewer showing that synthetic key has been removed.