Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

KPI (nyckeltal)

KPI-visualisering kan visa ett eller fler måttvärden och används för att följa resultat.

En KPI-visualisering med två mätvärden använder villkorsfärger och symboler.

KPI-visualisering.

Användning

Använd KPI för att få en överblick över resultatvärden som är viktiga för en organisation. Använd färgkodning och symboler för att indikera hur data kan relateras till det förväntade resultatet.

Fördelar

KPI ger en snabb inblick i resultatet inom ett område.

Nackdelar

KPI är något begränsat när det gäller de grafiska komponenterna. Du kan använda symbolen för att göra det lättare att illustrera resultaten, men om du vill har en mer framträdande komponent kan du fundera på att använda en mätare.

Skapa ett KPI

Du kan skapa en KPI-visualisering på arket som du redigerar.

 1. Från resurspanelen drar du ett tomt KPI-diagram till arket.
 2. Klicka på Lägg till mått och välj ett mått eller skapa ett mått från ett fält.

I en KPI-visualisering kan du ha ett eller flera mått och inga dimensioner. Med två mått blir det andra värdet automatiskt ett kompletterande värde och visas med mindre teckenstorlek. Du kan lätt ändra ordningsföljd genom att dra måtten i egenskapspanelen under Mått.

När du har skapat KPI-visualiseringen kan du vilja ändra utseendet och andra inställningar i egenskapspanelen. Mer information om formatering finns i Formatera KPI. Mer information om att anpassa andra aspekter av diagrammets utseende finns i Ändra utseende på en visualisering.

Följande inställningar används som standard för en KPI-visualisering:

 • Centrerad justering.
 • Svart textfärg.
 • Ingen bakgrundsfärg.
 • Responsivt layoutbeteende.
 • Medelstor teckenstorlek.
 • Inga titlar.
 • Måttetikett visas.
 • Villkorsfärger och symboler stängs av.
 • Ingen länk till arket.
Anteckning om tipsOm du dubbelklickar på eller drar ett mått från resurspanelen läggs en KPI-visualisering till på arket med detta mått.

Formatera KPI

Du kan välja mellan ett antal formatalternativ under Utseende i egenskapspanelen.

Klicka på Formatering under Utseende > Presentation för att fortsätta anpassa diagrammets formatering. Formateringspanelen innehåller olika avsnitt under flikarna Allmänt och Diagram. Du kan återställa dina format genom att klicka på intill varje avsnitt. Om du klickar på Återställ alla så återställs formaten i både Allmänt och Diagram.

Anpassa texten

Du kan ange texten för rubriken, underrubriken och fotnoten under Utseende > Allmänt. För att dölja de här elementen stänger du av visa rubriker.

Du kan formatera texten i rubrikområdet.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken General kan du ange teckensnitt, betoningsstil, teckenstorlek och färg för följande textelement:

  • Rubrik

  • Underrubrik

  • Fotnot

Anpassa bakgrunden

Du kan anpassa diagrammets bakgrund. Bakgrunden kan ställas in efter färg eller efter en bild.

 1. Utöka avsnittet Utseende i egenskapspanelen.

 2. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

 3. På fliken Allmänt på formateringspanelen, väljer du en bakgrundsfärg (enkel färg eller uttryck), eller använder en bild från ditt mediebibliotek som bakgrund.

  När du använder en bakgrundsbild kan du justera bildens storlek och position.

Använda villkorsfärger och symboler

Du kan ställa in din KPI-visualisering så att den visas i olika färger och med olika symboler, beroende på värdet på det valda måttet. Villkorliga färger och symboler kan konfigureras i egenskapspanelen.

Detta gör du genom att lägga till flera intervallgränser till KPI:n, vilket skapar underavsnitt som indikerar prestanda. Du kan till exempel ställa in din KPI så att den visas i:

 • Grön med en bocksymbol när prestanda är stark.

 • Gul med en varningssymbol när prestanda underskrider förväntningarna.

 • Röd med en X-symbol när prestanda är låg.

Du kan också ställa in intervallgränser med uttryck, i stället för att definiera ett enda värde.

 1. I egenskapspanelen för en KPI-visualisering väljer du Utseende och visar Färg.

 2. Vid behöv stänger du av Biblioteksfärger och sätter på Villkorliga färger.

 3. Klicka på Lägg till gräns för att skapa en ny gräns. Flera gränser kan läggas till ett enda KPI-diagram.

 4. Ange ett värde för gränsen eller ange ett uttryck med hjälp av uttrycksredigeraren.

 5. Klicka på intervallområdet för det nyckeltal i som du vill ändra, i färgstapeln Värde.

 6. Under Färger, väljer du en förinställd färg eller använder en egen färg. Vid behov växlar du till Symboler för att välja symbolen som visas när din KPI faller inom den angivna gränsen.

Länka till ett annat ark

Du kan länka från KPI-visualiseringen till ett ark i appen. När du gör dataanalyser och klickar på visualiseringen kan du klicka en andra gång för att gå till ett fördefinierat ark. Arket öppnas i en ny flik. När du hovrar över Info visas arkets namn. Ikonen visas endast när Visa rubrik är valt under Presentation.

RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!