Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wskaźnik KPI

Wizualizacja wskaźnika KPI może przedstawiać jedną lub dwie wartości miary i jest używana do śledzenia wydajności.

Wizualizacja wskaźnika KPI z dwiema wartościami miary, kolorami warunkowymi i symbolami.

Wizualizacja wskaźników KPI.

Kiedy używać

Wskaźników KPI należy używać, aby uzyskiwać przegląd wartości wydajności, które są kluczowe dla organizacji. Oznaczenia kolorystyczne i symbole wskazują, jakie są stosunki liczb do wyników oczekiwanych.

Zalety

Wskaźniki KPI umożliwiają szybką interpretację wyników wydajności w konkretnych dziedzinach.

Wady

Wskaźniki KPI są w pewnym sensie ograniczone pod względem elementów graficznych. Można używać symboli, aby zilustrować wydajność, ale w celu uzyskania bardziej wyrazistego składnika należy rozważyć użycie miernika.

Tworzenie wskaźnika KPI

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wizualizację wskaźnika KPI.

 1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres KPI do arkusza.
 2. Kliknij polecenie Dodaj miarę, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola.

Wizualizacja KPI może przedstawiać jedną lub dwie miary i nie zawiera żadnych wymiarów. Gdy używane są dwie miary, druga wartość jest automatycznie traktowana jako uzupełniająca i jest wyświetlana mniejszą czcionką. Kolejność miar można zmieniać, odpowiednio przeciągając miary w sekcji Miary w panelu właściwości.

Po utworzeniu wizualizacji wskaźnika KPI można dostosować jego wygląd i inne ustawienia w panelu właściwości. Informacje na temat nadawania stylu zawiera temat Nadawanie stylu wskaźnikom KPI. Informacje na temat dostosowywania innych aspektów wyglądu wykresu zawiera temat Zmiana wyglądu wizualizacji.

Obowiązują następujące ustawienia domyślne wizualizacji wskaźnika KPI:

 • wyrównanie do środka,
 • czarny tekst,
 • brak koloru tła,
 • responsywne zachowanie układu.
 • średni rozmiar czcionki,
 • bez tytułów,
 • wyświetlana etykieta miary,
 • kolory warunkowe i symbole wyłączone,
 • bez łącza do arkusza.
WskazówkaJeśli klikniesz dwukrotnie lub przeciągniesz miarę z panelu zasobów, wówczas wizualizacja wskaźnika KPI zostanie dodana do arkusza za pomocą miary.

Nadawanie stylu wskaźnikom KPI

W obszarze Wygląd dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij Style w obszarze Wygląd > Prezentacja, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach Ogólne i Wykres.

Style można zresetować, klikając obok każdej sekcji. Kliknięcie Resetuj wszystko powoduje zresetowanie stylów zarówno w sekcji Ogólne, jak i w sekcji Wykres.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji.

Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji Wygląd > Ogólne. Aby ukryć te elementy, wyłącz Pokaż tytuły.

W przypadku wskaźnika KPI można zmieniać styl tekstu w następujących składnikach wykresu:

 • Obszar tytułu: Obejmuje tytuł, podtytuł i stopkę.

 • Obszar wykresu: Obejmuje tytuły miar i wartości miar.

Nadawanie stylu tytułowi, podtytułowi i stopce

Możesz dostosować tekst wyświetlany w obszarze tytułu wykresu.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł

  • Podtytuł

  • Stopka

Nadawanie stylu tekstowi wykresu

Dane wyświetlane na wykresie wskaźników KPI składają się z tekstu. Wygląd tego tekstu można dostosować niezależnie od obszaru tytułu.

Możesz ustawić wyrównanie tekstu na wykresie. Wybierz tekst wyrównany do lewej, wyśrodkowany lub wyrównany do prawej.

Możesz także wybrać jedną z kilku opcji zachowania układu. Zachowanie układu określa, w jaki sposób rozmiar tekstu dostosowuje się do skonfigurowanego rozmiaru czcionki, rozmiaru wykresu i długości tekstu. Dostępne są następujące opcje:

 • Reagujące: Możesz dostosować rozmiar czcionki, stosując dodatkowe dopasowania rozmiaru tekstu na podstawie rozmiaru wykresu i długości tekstu. Cała zawartość tekstu jest dopasowywana do wskaźnika KPI.

 • Płynne: Możesz dostosować rozmiar czcionki, stosując dodatkowe dopasowania rozmiaru tekstu na podstawie samego rozmiaru wykresu. To przeskalowanie tekstu jest niezależne od długości tekstu. Jeżeli tekst jest za długi, na końcu wstawiany jest wielokropek.

 • Stałe: Możesz dostosować rozmiar czcionki, ale nie dostosowuje się on automatycznie do rozmiaru wykresu ani długości tekstu. Pozostaje w tym samym rozmiarze niezależnie od zmian w tych elementach.

Dodatkowo możesz pokazać lub ukryć każdy z tytułów miar we wskaźniku KPI i ustawić rozmiar czcionki dla tekstu wykresu.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Przejdź do karty Wykres.

 4. W obszarze Wyrównanie ustaw wyrównanie tekstu. Wybierz wyrównanie do lewej, do środka lub do prawej.

 5. W obszarze Zachowanie układu dostosuj sposób, w jaki rozmiar tekstu ma się dostosowywać do rozmiaru wykresu i długości tekstu. Wygląd każdego ustawienia zależy od Rozmiaru czcionki ustawionego dla wykresu.

 6. W obszarze Pokaż wybierz, czy chcesz pokazać, czy ukryć każdy tytuł wskaźnika KPI na wykresie.

 7. W obszarze Rozmiar czcionki dostosuj rozmiar tekstu, który wyświetla tytuły i wartości miar.

Aby uzyskać dalsze ustawienia dostosowywania, możesz ustawić Tryb nadawania stylu na Opcje zaawansowane, aby nadawać styl każdemu tytułowi miary i wartości miary z osobna.

 1. Na karcie Wykres panelu stylizacji, w obszarze Tryb nadawania stylu włącz Opcje zaawansowane.

 2. W obszarze Tytuł pierwszej miary skonfiguruj następujące ustawienia:

  • Włącz lub wyłącz opcję Pokaż tytuł, aby wyświetlić lub ukryć tytuł miary.

  • Nadaj styl tekstowi. Ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor.

 3. W obszarze Wartość pierwszej miary ustaw czcionkę, styl wyróżnienia i rozmiar czcionki.

 4. Powtórz powyższe kroki, aby dostosować Tytuł drugiej miary i Wartość drugiej miary.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie), a także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów.

  Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła.

  Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylów w obszarze Obramowanie dostosuj rozmiar Konturu, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.

 4. Wybierz kolor obramowania.

 5. Dostosuj Promień rogu, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.

 6. W obszarze Cień na karcie Ogólne wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję Brak, aby usunąć cień.

Używanie kolorów warunkowych i symboli

Wizualizację wskaźników KPI można ustawić tak, aby była wyświetlana w różnych kolorach i z różnymi symbolami w zależności od wartości wybranej miary. Kolory i symbole warunkowe można skonfigurować w panelu właściwości.

W tym celu można dodać większą liczbę limitów zakresu do wskaźnika KPI, tworząc podsekcje wskazujące efektywność. Na przykład można ustawić wskaźnik KPI tak, aby się wyświetlał:

 • W kolorze zielonym z symbolem znacznika wyboru, gdy wydajność jest wysoka.

 • W kolorze żółtym z symbolem ostrzeżenia, gdy wydajność spadnie poniżej oczekiwań.

 • W kolorze czerwonym z symbolem X, gdy wydajność jest niska.

Można także ustawić limity zakresu za pomocą wyrażeń zamiast definiowania pojedynczej wartości.

 1. W panelu właściwości wizualizacji KPI wybierz Wygląd i rozwiń Kolor.

 2. W razie potrzeby wyłącz Kolory z biblioteki i włącz Kolory warunkowe.

 3. Kliknij Dodaj limit, aby utworzyć nowy limit. Do pojedynczego wykresu KPI można dodać wiele limitów.

 4. Określ wartość limitu lub wprowadź wyrażenie za pomocą edytora wyrażeń.

 5. Na pasku koloru Wartość kliknij obszar zakresu wskaźnika KPI, który chcesz zmodyfikować.

 6. W sekcji Kolory wybierz gotowy kolor lub użyj niestandardowego. W razie potrzeby przełącz opcję Symbole, aby wybrać symbol wyświetlany, gdy wskaźnik KPI mieści się w określonych limitach.

Łączenie z innym arkuszem

W wizualizacji KPI można utworzyć łącze odsyłające do arkusza w aplikacji. Po kliknięciu wizualizacji podczas analizy danych można ją kliknąć po raz drugi, aby przejść do skonfigurowanego arkusza. Arkusz jest otwierany w nowej karcie. Po umieszczeniu wskaźnika myszy nad ikoną Informacje wyświetlana jest nazwa arkusza. Ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy w sekcji Prezentacja włączona jest opcja Pokaż tytuł.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!