Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Histogram

Histogram jest odpowiedni do wizualizacji rozkładu danych liczbowych w przedziale ciągłym albo w konkretnym czasie. Dane są rozdzielane do pojemników, a każdy słupek na histogramie reprezentuje częstotliwość, z jaką następuje podział w każdym pojemniku.

Histogram

Kiedy używać

Histogram jest odpowiedni do wizualizacji rozkładu danych liczbowych w przedziale ciągłym albo w konkretnym czasie.

Zalety

Histogram porządkuje duże ilości danych i umożliwia szybkie uzyskanie wizualizacji z użyciem pojedynczego wymiaru.

Wady

Histogram nie nadaje się do szczegółowej analizy danych, ponieważ pokazuje jedynie sumaryczny rozkład wartości.

Tworzenie histogramu

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć histogram. Względem histogramu można zastosować tylko pojedynczy wymiar. Histogramy nie potrzebują miar, ponieważ częstotliwość danych umieszczanych w pojemnikach jest obliczana automatycznie.

 1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty histogram na arkusz.
 2. Dodaj wymiar, aby na jego podstawie obliczyć częstotliwość.

Po utworzeniu histogramu konieczne może być dostosowanie jego wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości. Informacje na temat nadawania stylu zawiera temat Nadawanie stylu histogramowi. Informacje na temat dostosowywania innych aspektów wyglądu wykresu zawiera temat Zmiana wyglądu wizualizacji.

Ograniczenia wymiarów

W przypadku wymiaru używanego w histogramie istnieją pewne ograniczenia.

 • Wymiar musi być polem numerycznym.
 • Nie można użyć wymiaru nadrzędnego, który został utworzony przy użyciu edytora wyrażeń, nawet jeśli pole wynikowe jest numeryczne.
 • Wymiar nie może być oparty na funkcji agregacji.

Nadawanie stylu histogramowi

W obszarze Wygląd dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij Style w obszarze Wygląd > Prezentacja, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach Ogólne i Wykres.

Style można zresetować, klikając obok każdej sekcji. Kliknięcie Resetuj wszystko powoduje zresetowanie stylów zarówno w sekcji Ogólne, jak i w sekcji Wykres.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji.

Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji Wygląd > Ogólne. Aby ukryć te elementy, wyłącz Pokaż tytuły.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł

  • Podtytuł

  • Stopka

 4. Na karcie Wykres ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł osi: Ustaw styl tytułów na osiach.

  • Etykieta osi: Ustaw styl etykiet na osiach.

  • Etykieta wartości: Nadaj styl etykietom wyświetlającym częstotliwość każdej grupy wartości wymiarów.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie), a także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów.

  Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła.

  Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylów w obszarze Obramowanie dostosuj rozmiar Konturu, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.

 4. Wybierz kolor obramowania.

 5. Dostosuj Promień rogu, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.

 6. W obszarze Cień na karcie Ogólne wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję Brak, aby usunąć cień.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!