Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Histogram

Histogrammet är lämpligt när du visualiserar fördelning av numeriska data över ett kontinuerligt intervall, eller en viss tidsperiod. Data delas i bins, och varje stapel i ett histogram motsvarar den tabulerade frekvensen vid varje bin.

Histogram

Användning

Histogrammet är lämpligt när du visualiserar fördelning av numeriska data över ett kontinuerligt intervall, eller en viss tidsperiod.

Fördelar

Histogrammet ordnar stora mängder data och skapar snabbt en visualisering med en enda dimension.

Nackdelar

Histogrammet är inte relevant för detaljerade analyser av data eftersom syftet är att ge en sammanfattning av hur data är fördelade.

Skapa ett histogram

Du kan skapa en histogram på arket som du redigerar. Du kan bara använda en dimension på ett histogram. Histogram behöver inget mått eftersom frekvensen på avrundade data beräknas automatiskt.

  1. Från resurspanelen drar du ett tomt histogram till arket.
  2. Lägg till den dimension du vill beräkna frekvensen för.

När du har skapat histogrammet vill du kanske ändra utseendet och andra inställningar i egenskapspanelen. Mer information finns i: Histogramegenskaper.

Begränsningar av dimension

Dimensionen som används i ett histogram har vissa begränsningar.

  • Dimensionen måste vara ett numeriskt fält.
  • Du kan inte använda en originaldimension som skapades med uttrycksredigeraren även om det resulterande fältet är numeriskt.
  • Dimensionen kan inte baseras på en aggregeringsfunktion.
RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!