Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ackumulera värden över en dimension i ett stapeldiagram

Det här exemplet visar hur ett stapeldiagram används för att visualisera försäljningsdata som ackumuleras över en dimension.

Stapeldiagram som visar ackumulerade säljdata

Datauppsättning

I det här exemplet använder vi en datafil från Qlik Sense Introduktionskurs – Bygga en app. Hämta och expandera introduktionskursen. Filen ligger i mappen Tutorials source: Sales.xls

Gå till Introduktionskurs – Bygga en app för att hämta filen.

Lägg till datafilen i en tom app. Datauppsättningen som laddas innehåller försäljningsdata.

Mått

Vi skapar måttet försäljningsvolym i Originalobjekt:

  • Sales med uttrycket Sum(Sales). Det här är den totala försäljningsvolymen.

Visualisering

Vi lägger till ett stapeldiagram på arket och anger följande dataegenskaper:

  • Dimension: Month (Date.Month).
  • Mått: Sales, vilket är måttet som skapades tidigare.

Följande stapeldiagram skapas, med en stapel som visar den totala försäljningen för varje månad.

en stapel som visar summan för försäljning för varje månad

Ackumulering

För att våra försäljningsdata ska ackumuleras över en dimension behöver vi tillämpa en modifierare på vårt Sales-mått.

  • Under Mått: Sales anger du Accumulation vid Modifierare. Den här inställningen anger att måttet ska ackumuleras över en dimension.

Vårt stapeldiagram ser nu ut så här; försäljningen ackumuleras från månad till månad.

Flervärdesdiagram.

Vi vill kunna se skillnad på tidsperioderna och därför lägger vi till Quarter som en andra dimension. Fältet Quarter grupperar månadsstaplarna i större grupper. När en andra dimension läggs till väljs som standard ett grupperat diagram.

  1. Lägg till Dimension: Quarter (Date.Quarter).
  2. Under Mått: Sales anger du Month vid Modifierare>Dimension. Detta anger vilken dimension ackumuleringen ska ske för.

Om Över alla dimensioner är aktiverat fortsätter ackumuleringen över alla kvartal.

Lägg märke till hur de två föregående stapeldiagrammen har likadana staplar.

Om Över alla dimensioner inte är aktiverat börjar ackumuleringen om i början av varje kvartal. Vårt stapeldiagram ser nu ut så här; försäljningen ackumuleras från månad till månad inom varje kvartal.

stapeldiagram där försäljningen ackumuleras från månad till månad inom varje kvartal.

Det är bra att ge diagrammen namn som representerar innehållet. Överväg därför att ge ditt nya stapeldiagram ett annat namn som reflekterar att staplarna nu visar ackumulerad försäljning.

Upptäckt

Stapeldiagrammet visar försäljningsvolymen för varje månad, i grupper per kvartal. Genom att ackumulera försäljningen inom varje kvartal får vi en tydligare bild av försäljningsvolymen för varje kvartal. Du kan hovra med muspekaren över en månad och visa detaljerna.

I stapeldiagrammet ser vi att Q1 har den största försäljningsvolymen. Vi kan också se att även om Q4 hade den lägsta försäljningsvolymen, var kvartalets två första månader bättre än i Q3.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!