Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

ReferenceDay

Ayar, 1. haftayı tanımlamak üzere referans günü olarak Ocak'ta hangi günün ayarlanacağını tanımlar. Diğer bir deyişle bu ayar, 1. haftada kaç günün Ocak içinde olması gerektiğini belirler.

Söz Dizimi:  

ReferenceDay

ReferenceDay, yılın birinci haftasına kaç günün dahil edileceğini ayarlar. ReferenceDay, 1 ile 7 arasında herhangi bir değere ayarlanabilir. 1-7 aralığının dışındaki herhangi bir değer haftanın ortası (4) olarak yorumlanır; bu, ReferenceDay değişkeninin 4 değerine ayarlanmasına eş değerdir.

ReferenceDay ayarı için bir değer seçmezseniz, varsayılan değer ReferenceDay=0 olarak görünür ve bu, aşağıdaki ReferenceDay değerleri tablosunda görüldüğü gibi haftanın ortası (4) olarak yorumlanır.

ReferenceDay fonksiyonu genellikle şu fonksiyonlarla birlikte kullanılır:

İlgili fonksiyonlar
Değişken Etkileşim
BrokenWeeks Qlik Sense uygulaması bölünmemiş haftalar ile çalışıyorsa ReferenceDay değişken ayarı uygulatılır. Ancak bölünmüş haftalar kullanılıyorsa, 1. hafta 1 Ocak'ta başlar ve ReferenceDay işaretini yoksayarak FirstWeekDay değişken ayarı ile birlikte sona erer.
FirstWeekDay Haftanın ilk günü olarak hangi günün kullanılacağını tanımlayan tam sayı.

Qlik Sense, ReferenceDay için şu değerlerin ayarlanmasına izin verir:

ReferenceDay değerleri
Değer Referans gün
0 (varsayılan) 4 Ocak
1 1 Ocak
2 Ocak 2
3 3 Ocak
4 4 Ocak
5 5 Ocak
6 6 Ocak
7 7 Ocak

Aşağıdaki örnekte ReferenceDay = 3 3 Ocak'ı referans gün olarak tanımlar:

SET ReferenceDay=3; //(set January 3 as the reference day)

Satır içi yüklemeleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için bk. Veri yüklemek için satır içi yüklemeler kullanma.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Örnekler:  

Haftalar ve hafta numaraları için ISO ayarlarını istiyorsanız, şu komut dosyasına sahip olduğunuzdan emin olun:

Set FirstWeekDay=0; Set BrokenWeeks=0; Set ReferenceDay=4; // Jan 4th is always in week 1

ABD ayarlarını istiyorsanız, kodda şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

Set FirstWeekDay=6; Set BrokenWeeks=1; Set ReferenceDay=1; // Jan 1st is always in week 1

Örnek 1 - Varsayılan değeri kullanan komut dosyası; ReferenceDay=0

Örnek - ReferenceDay değişkeni 5 olarak ayarlı

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!