Gå till huvudinnehåll

Felvariabler

Värdena i alla felvariablerna kvarstår efter skriptexekveringen. Den första variabeln, ErrorMode, är indata från användaren. De sista tre är utdata från Qlik Sense med information om fel i skriptet.

Använd listrutan för varje variabel för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för variabeln. Klicka på variabelns namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!