Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

TimestampFormat

Formatet som definieras ersätter operativsystemets format för datum och tid (regionala inställningar).

Syntax:  

TimestampFormat

Exempel:  

I följande exempel används 1983-12-14T13:15:30Z som tidsmarkörsdata för att visa resultaten för olika SET TimestampFormat-satser. Datumformatet som används är YYYYMMDD och tidsformatet är h:mm:ss TT. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen och tidsformatet anges i SET TimeFormat-satsen längst upp i dataladdningsskriptet.

Resultat
Exempel Resultat

SET TimestampFormat='YYYYMMDD';

19831214

SET TimestampFormat='M/D/YY hh:mm:ss[.fff]';

12/14/83 13:15:30

SET TimestampFormat='DD/MM/YYYY hh:mm:ss[.fff]';

14/12/1983 13:15:30

SET TimestampFormat='DD/MM/YYYY hh:mm:ss[.fff] TT';

14/12/1983 1:15:30 PM

SET TimestampFormat='YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fff] TT';

1983-12-14 01:15:30

Exempel: Laddningsskript

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!