Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

DayNames

Det definierade formatet ersätter konventionen med veckodagsnamn som ställts in av dina regionala inställningar.

Syntax:  

DayNames

Vid modifiering av variabeln krävs ett semikolon ; för att separera de individuella värdena.

Exempel på DayName-funktioner
Funktionsexempel Resultatdefinition
Set DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun'; Denna användning av DayNames-funktionen definierar dagnamn i deras förkortade form.
Set DayNames='M;Tu;W;Th;F;Sa;Su'; Denna användning av DayNames-funktionen definierar dagnamn efter deras första bokstav.

DayNames-funktionen används ofta i kombination med följande funktioner:

Relaterade funktioner
Funktion Interaktion
weekday - skript- och diagramfunktion Skriptfunktion för att returnera DayNames som fältvärden.
Date - skript- och diagramfunktion Skriptfunktion för att returnera DayNames som fältvärden.
LongDayNames Långformvärden för .DayNames

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Standardsystemvariabler

Exempel 2 – Byt systemvariabel

Exempel 3 – Datumfunktion

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!